Evolution of Work 2.0

ADP: Pracodawcy uważają, że nowe technologie w tym social media stanowią zagrożenie dla lojalności pracowników wobec firmy.

24/10/2017

Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”. 

Pomimo deklarowanej przez pracowników wysokiej lojalności wobec swoich pracodawców, aż 64% z nich twierdzi, że bezpieczeństwo zatrudnienia nie istnieje. W miarę rozwoju rynku pracy oraz zaostrzonej konkurencji o największe talenty, oferowanie jasnej ścieżki rozwoju kariery może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania najlepszych pracowników w firmie – wskazują wyniki badania Evolution of Work 2.0 przeprowadzonego przez ADP Research Institute® (ADPRI).

Europejscy pracownicy nisko oceniają swoje firmy pod względem kluczowych obszarów zarządzania talentami

Pewni siebie pracodawcy w Europie uważają, że dość dobrze radzą sobie z zarządzaniem talentami w swojej firmie. Zdanie  pracowników   jest  diametralnie   różne. Ta   rozbieżność     jest   i    będzie w najbliższej przyszłości największym wyzwaniem działów HR. Największą przepaść według raportu Evolution of Work 2.0. odnotowano w podejściu do wydajności pracy i planowania kariery. Około 2/3 pracodawców ocenia siebie bardzo dobrze w tych obszarach, jednak to zdanie podziela jedynie 38% pracowników. Największą satysfakcję z pracy, jak wykazują badania, daje poczucie docenienia. Pracodawcy pomijają emocjonalne  czynniki  satysfakcji,   które   budują   zaangażowanie, zaufanie i lojalność pracowników. Rozbieżności należy także doszukiwać się w podejściu do zwiększania wynagrodzeń i systemu motywacyjnego. Tylko 31% pracowników odczuwa zadowolenie z podejścia swoich pracodawców w tych kwestiach.

Brak możliwości rozwoju kariery obniża lojalność pracowników

Najważniejszym celem rozwoju osobistego pracownika jest awans na wyższe stanowisko. W dalszej kolejności istotny jest rozwój kompetencji, które będą mogły wpłynąć na poszerzenie ścieżki kariery w aktualnej lub w innej firmie. Jedynie 40% pracowników zgadza się, że ma jasno zarysowaną ścieżkę rozwoju kariery. Pracodawcy, aż w 70% uważają, że zapewniają swoim pracownikom rozwój. Aż  3/4  badanych  pracowników  sygnalizuje,  że  nie   widzi    jednak      takich  możliwości w strukturach własnej firmy i nie otrzymuje informacji o możliwych awansach. Dlatego też decydują o zmianie pracy.

Zmiana pracy a nowe technologie

Codzienna praca, złe relacje z przełożonym czy niska kultura organizacyjna firmy są kluczowymi czynnikami wpływającymi na migracje z firmy. We wszystkich krajach europejskich na zatrzymanie pracowników wpływa głównie jeden i ten sam powód – rodzaj pracy, godziny pracy i ich elastyczność. Mimo to okazuje się, że europejscy pracownicy są lojalni wobec swoich pracodawców. Tylko niewiele ponad 30% z nich uważa, że dość łatwo jest zmienić branżę bądź firmę. Pracodawcy żyją jednak w ciągłej niepewności, myśląc że ich pracownicy noszą się z zamiarem zmiany. Prawie 60% z nich uważa, że ich podwładni aktywnie poszukują nowej pracy. Dodatkowo, za zagrożenie uznają nowe technologie i kanały social media, które w ich ocenie są kluczowym nośnikiem informacji o dostępnych ofertach pracy.

Coroczne badanie Evolution of Work, przeprowadzane przez ADP Research Institute pokazuje jak zmienia się podejście pracowników i pracodawców do siebie. Dzisiaj wspólną cechą wszystkich badanych   krajów   jest   zjawisko   nazywane   „rynkiem  pracownika”,    szczególnie   jeżeli  mówimy o  wyspecjalizowanych  pracownikach. Polska, mimo  iż  nie  brała  bezpośredniego  udziału  w badaniu, jest jak najbardziej wzięta pod uwagę w analizie. Wiele polskich firm działa przecież na rynkach zagranicznych. To co dziś ukazuje raport jest z jednej strony tym, czego mogliśmy się spodziewać. Chodzi o rozbieżność w postrzeganiu kluczowych aspektów zarządzania kapitałem   ludzkim   w    firmie.    Pracodawcy     tradycyjnie    uważają,    że dobrze  radzą  sobie  z pracownikami, oferując im dobre warunki pracy. Z drugiej jednak strony, żyją w przeświadczeniu, że pracownicy mają tak wiele źródeł informacji o ofertach pracy i możliwości do zmian, że nie wierzą w ich lojalność wobec firmy. Jest to nieco zadufana postawa pracodawców, którzy dalecy są od tego aby zrozumieć dzisiejszego pracownika, o którego przecież zabiegają. Zaskoczeniem dla pracodawców może okazać się fakt, że pracownicy są mimo wszystko lojalni wobec swoich firm, owszem myślą o nowych możliwościach ale przede wszystkim oczekują  rozwoju  i   dobrych relacji  w dotychczasowej pracy. Dla nich ważne są nie tylko pieniądze ale liczy się dobra atmosfera, możliwość  wykonywania  swoich obowiązków,  z  poczuciem  sensu  i  misji,  chcą  mieć   realny  wpływ    na swoją pracę. Do zmiany pracy najbardziej dziś motywuje więc brak perspektyw rozwoju oraz relacja z szefem. Nie  bez powodu mówi  się,  że  przychodzi  się  do  firmy, a odchodzi od szefa – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

ADP Polska

Tagi:Evolution of Work 2.0