człowiek kontra maszyny

Człowiek kontra maszyna – jakie umiejętności będą w cenie za 10 lat?

2/03/2017

Roboty asystenci, wirtualna przestrzeń robocza, w której czas i lokalizacja przestają mieć jakiekolwiek znaczenie – czy tak właśnie za kolejnych dziesięć lat wyglądać będzie środowisko pracy? Jakie umiejętności będą nam niezbędne do przetrwania w ulegającym coraz większej globalizacji cyfrowym świecie?

Aby ocenić, w jakim stopniu mogą zmieniać się oczekiwania w tym  zakresie, w najnowszej edycji   badania „The   Workforce   View   in  Europe 2017”   zapytaliśmy        ankietowanych w 8 europejskich krajach, jakie umiejętności i szkolenia  potrzebne  są  pracownikom  dziś, a jakie będą ich zdaniem niezbędne za 10 lat.

W chwili obecnej pracownicy koncentrują się na kompetencjach, które ogólnie rzecz ujmując możemy nazwać „tradycyjnymi”. Za najważniejsze uznano kompetencje językowe, co odzwierciedla globalny charakter współczesnej gospodarki. Wśród 10 umiejętności uważanych przez pracowników za kluczowe znalazły się także inne oparte na wiedzy, takie jak m.in.: specjalistyczne umiejętności związane z zajmowanym stanowiskiem, znajomość branży oraz wiedza z zakresu finansów i budżetu. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio zaawansowane umiejętności informatyczne oraz umiejętność korzystania z nowych technologii oraz urządzeń – dobitnie to wskazuje na wzrost znaczenia technologii.

Możemy sobie zatem wyobrazić, że za kolejnych 10 lat scenariusz rywalizacji „człowiek kontra maszyna” stanie się rzeczywistością. Kompetencje informatyczne zajmują teraz pierwsze miejsce na   liście. W  obliczu  wszechobecności  nowych   urządzeń    mobilnych i ich technologicznych zastosowań, europejscy pracownicy liczą na programy szkoleniowe z obszaru nowych technologii i zaawansowanych umiejętności informatycznych.

Choć   kompetencje   językowe,   specjalistyczne  i   interpersonalne   nadal    uważane   są za istotne, do podstawowych atutów pracownika zaliczana jest również przedsiębiorczość. Jak wskazują wyniki badania, zdaniem pracowników na rynku pracy ceniona będzie motywacja wewnętrzna, wydajność, kreatywność i zdolność samozarządzania. Być może odzwierciedla to realia nadchodzącego rynku wolnych strzelców (z ang. „gig economy”), charakteryzującego się większą popularnością samozatrudnienia i spadkiem odsetka osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Jak powinni reagować pracodawcy?

Z punktu widzenia pracodawcy duże znaczenie dla budowania zespołów, które będą potrafiły odnaleźć się w nowych czasach ma regularna weryfikacja oferty szkoleniowej. Choć nie należy zaniedbywać specjalistycznych umiejętności związanych z zajmowanym stanowiskiem,  równie  ważne   będzie  postawienie  na  znajomość  technologii  i  języków oraz kompetencje interpersonalne. I nawet jeśli przedsiębiorczość jako taka nie jest obecnie    uważana    za  niezbędną,   promowanie   wśród    pracowników  samodzielności i   inicjatywy     w      dłuższej     perspektywie      zaowocuje     wzrostem    produktywności oraz innowacyjności.

Inwestując w szkolenia, nie należy także pomijać starszych wiekiem pracowników, którzy mogą wymagać dodatkowego wsparcia w obszarach związanych z obsługą systemów informatycznych. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach naszego badania: respondenci z  grupy  wiekowej 55+   deklarowali   najniższą   wiarę    we   własne   kompetencje, podczas  gdy największą pewność siebie w zakresie technologii demonstrowali ankietowani w przedziale wiekowym 25-34.

Programy szkoleń pracowniczych nie tylko mają za zadanie zapewnić pracownikom niezbędne umiejętności, ale mogą także przyczynić się do wzrostu produktywności, morale i zaangażowania oraz obniżyć wskaźnik rotacji personelu. Pozostaje zatem odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Jak dobrze znasz   bieżące   problemy   i   potrzeby   swojego zespołu?  Czy Twoi pracownicy posiadają umiejętności niezbędne do tego, żeby odnieść sukces ?  Czy   Twoja    organizacja    dysponuje     kompetencjami,    które   pozwolą      jej w nadchodzących latach zwiększyć produktywność?

Magdalena Dacka

Tagi:człowiek kontra maszyny