CFO

Dyrektor Finansowy – jak obecnie wygląda jego rola?

24/01/2017

Ostatnie lata to nie tylko dynamiczna zmiana środowiska pracy, warunków w jakich przychodzi nam wykonywać swoje codzienne obowiązki. W bardzo szybkim tempie zmieniają się także nasze role i zadania, przypisane do danego stanowiska. Doskonałym przykład stanowi tu ewolucja roli Dyrektora Finansowego. Dlaczego?

Jeszcze kilkanaście lat temu zadania Dyrektora Finansowego skupiały się wokół budżetowania, realizacji celów finansowych i były wypełnione wszechobecnymi liczbami. Dyrektorzy Finansowi   w różnego rodzaju firmach nadzorowali prace działów księgowych, koordynowali realizację budżetów oraz planowali wydatki przedsiębiorstw na kolejne miesiące i lata. Wraz z dynamiczną ewolucją środowiska pracy, globalizacją oraz rozwojem technologii w szybkim tempie zmieniła się również   rola Dyrektora Finansowego, a co za tym  idzie także   wymagania,  jakie    są przed    nim stawiane.    Co niezwykle    istotne, rola  ta uległa znacznemu rozszerzeniu powodując, że obecnie Dyrektor Finansowy znajduje się w wąskim gronie kluczowych ekspertów, decydujących o przyszłości nowoczesnych przedsiębiorstw.

 

 

We  współpracy   z   The   Economist   Intelligence  Unit   opracowaliśmy   serię   artykułów, w których dokładnie scharakteryzowaliśmy główne role i zadania, jakie musiwypełniać nowoczesny Dyrektor Finansowy. Wśród nich należy wyróżnić trzy kluczowe obszary:

  • Dyrektor Finansowy jako osoba zarządzająca personelem i talentami
  • Dyrektor Finansowy jako główny doradca Dyrektora Generalnego
  • Dyrektor Finansowy jako ekspert od nowoczesnych technologii i ich wdrażania

Skuteczny Dyrektor Finansowy musi wykonywać wiele różnorodnych zadań i być doskonałym technologiem, managerem talentów, analitykiem i strategiem. We współczesnej gospodarce globalnej, gdzie pomysły oraz umiejętności cyfrowe, a nie fizycznie istniejące zasoby, mają coraz większą wartość ekonomiczną, to właśnie ludzie mogą być najważniejszym zasobem firmy – z tego też względu Dyrektor Finansowy musi posiadać rozwinięte umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim. Z drugiej strony, w dobie kapitalizmu i wiadomości docierających do nas przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, Dyrektorzy   Generalni   zajmują   się w   coraz   większym   stopniu   relacjami   publicznymi i budowaniem wizerunku firmy. Oznacza to, że wiele z ich obowiązków z czasem zostało przekazanych innym kierownikom wysokiego szczebla, w tym zwłaszcza Dyrektorom Finansowym – stąd niezbędna jest odpowiednia i efektywna kooperacja tych dwóch osób w przedsiębiorstwie. Trzecim elementem, charakterystycznym dla nowoczesnego Dyrektora Finansowego jest umiejętność wdrażania technologii i innowacyjnych rozwiązań IT. Powinien   on   uczyć  się   metod   korzystania   z  nowych   technologii  i  postrzegać  je w zupełnie nowych świetle – jako  siłę   napędową   przychodów  i   czynnik  pozwalający na jeszcze lepszą obsługę klienta.  

 

 

Jak  te  wszystkie  elementy  wyglądają  w  rzeczywistości? Z  całą  pewnością bardzo różnie w zależności od przedsiębiorstwa i poziomu jego innowacyjności. W jaki sposób sprawić, aby Dyrektor Finansowy sprostał wszystkim czekającym na niego rolom? Jakie wdrożyć narzędzia? Jak przygotować i koordynować współpracę pomiędzy poszczególnymi działami?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w serii artykułów, które przygotowaliśmy we współpracy z The Economist Intelligence Unit. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i sprawdzenia wszystkich rozwiązań, które podnoszą efektywność i umiejętności nowoczesnego Dyrektora Finansowego:
https://goo.gl/XeqVRq

ADP Polska

 

 

Tagi:CFOHRrynek pracyzarządzanie kapitałem ludzkim