Evolution of Work 2.0

„Ja” vs „My”: Jak dbasz o talenty w swojej firmie, kiedy 66% pracowników być może rozważa odejście?

19/09/2017

Rynek   pracy   kurczy się,   płace   sukcesywnie   wzrastają   i   chociaż   pracodawcy   mieli w przeszłości przewagę, teraz szykuje się wyraźna zmiana. Aktualnie to pracownicy dyktują warunki. Co to oznacza dla pracodawców oraz jak pozyskują, zatrzymują i angażują w pracę najbardziej utalentowanych pracowników? ADP Research Institute® (ADPRI) zlecił nowe badanie, by się o tym przekonać. Wyniki opisane w dokumencie ADP „Evolution of Work 2.0: Nastawienie „Ja” vs „My” pokazują,   że   pracownicy    koncentrują    się    raczej na swoim aktualnym środowisku pracy, szukają w nim poczucia sensu i chcą natychmiastowych możliwości rozwoju (nastawienie „Ja”). Pracodawcy natomiast zwykle skupiają  się  na  aspektach    mających   znaczenie     dla    przyszłości     firmy,   zwłaszcza na długofalowym wyznaczaniu ścieżek kariery (nastawienie „My”).

Coraz silniejsza gospodarka stwarza nowe możliwości

Badanie przeprowadzone przez ADP wykazało również, że europejscy pracownicy są zazwyczaj bardziej lojalni w stosunku do swoich pracodawców i zmieniają pracę rzadziej niż pracownicy   w   innych   częściach   świata –  zwłaszcza   w   Stanach   Zjednoczonych. Tam właśnie, jak podaje ADP® Workforce Vitality Report, każdego roku 27% pracowników zmienia pracę. Jednocześnie pracodawcy w Europie zbyt nisko szacują liczbę własnych pracowników zainteresowanych zmianą pracy. Chociaż    wielu     pracodawców    zgadza się z tym, że trudno jest    zatrzymać    najlepszych    pracowników,   to    badanie    ADP wykazuje, że nie wiedzą oni jak wielu pracowników jest otwartych na zmianę dotychczasowego miejsca pracy.
Badanie ADP ma swoje odzwierciedlenie także w polskich warunkach. Na początku drugiego półrocza 2017 roku odnotowano rekordowo niskie bezrobocie na poziomie niewiele ponad 7%. Do tego 2 na 5 pracodawców deklaruje chęć zwiększania zatrudnienia w swoich firmach. Niedawno GUS poinformował, że w tym momencie ponad 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce nie jest obsadzonych. To 30% więcej niż w roku ubiegłym. Mamy więc bardzo dobrą koniunkturę, która wzmacnia w pracownikach poczucie, że rynek ich potrzebuje. Wiedząc, że największym wyzwaniem przedsiębiorstw jest dziś pozyskanie pracownika a następnie utrzymanie go w swojej firmie, pracodawcy prześcigają się w coraz to atrakcyjniejszych warunkach pracy dla przyszłych i obecnych pracowników. Od jakiegoś   czasu   podkreślamy   termin,   że   nastał   „rynek pracownika” i to jest prawda. Ważne jednak jest, by pracodawcy zrozumieli skalę tego zjawiska. Jak wynika z najnowszego badania ADP, zatrudniający nie doszacowują problemu, z którym za chwilę przyjdzie im się mierzyć. Problem ten dotyczy dziś tak samo USA, Wielkiej Brytanii, Francji jak i Polski. Polska jest dziś krajem rozwijającym się, bardzo atrakcyjnym dla zagranicznego inwestora, tak więc zapotrzebowanie na utalentowanych pracowników będzie rosło, a wraz z nim wyzwania rekrutacji, zwiększania zaangażowania pracowników czy zarządzania talentami – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner ADP Polska.

Pasywne szukanie pracy jest nową normą

Zgodnie z wynikami badania, 64% pracowników z Europy sądzi, że nie ma już czegoś takiego jak bezpieczeństwo zatrudnienia, 47% uważa natomiast, że należy zawsze szukać kolejnej okazji, albo w firmie, w której jest się zatrudnionym obecnie, albo poza nią. Wyniki te wskazują na to, iż wielu pracowników może pasywnie szukać nowej pracy, nawet jeśli dotychczas nie zaczęli szukać jej aktywnie.
Pojawianie się nowych technik rekrutacji prawdopodobnie się do tego przyczyniło. Zobaczenie ofert pracy w   Internecie  i  nieformalne   skontaktowanie   się   z   rekruterami jest dla pracownika łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ profile pracowników oraz dziedziny ich specjalizacji dzieli tylko jedno kliknięcie myszką.

Absolutna burza czynników utrudniających retencję pracownika

Pracownicy, którzy w swojej pracy nie czują się doceniani, najprawdopodobniej zaczną szukać nowych  możliwości  rozwoju   poza  nią.  Badanie   ADP   wykazało,  iż   pracownicy w Europie czują się mniej doceniani niż pracownicy w pozostałych częściach świata. Problem ten przybiera największe rozmiary we Francji, gdzie tylko 23% pracowników czuje, że się ich docenia, oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie ta proporcja wynosi 38%. Tymczasem 56% Niemców czuje, że pracodawca ich docenia.

Europejscy   pracownicy   są  bardziej   dostosowani   do   światowego   trendu, jeśli chodzi o zarządzanie talentami. Większość z nich uważa, że pracodawcy nie radzą sobie zbyt dobrze z jakimkolwiek aspektem zarządzania talentami. Tylko 31% bardzo wysoko ocenia swoje firmy pod względem procedur dotyczących płac i dodatków motywacyjnych, a 38% pod względem zarządzania wynikami.

Co dalej?

Chociaż należy pokonać pewne przeszkody i sprostać wyzwaniom, pracodawcy mają szansę odnieść się do występującego podziału „Ja” vs „My”. Jednym ze sposobów jest szkolenie personelu. Obecnie, mniej niż połowa europejskich przedsiębiorstw (47%) zapewnia szkolenia dla wszystkich pracowników, a zaledwie 1/3 oferuje specjalistyczne szkolenia  mające  na  celu  pomoc   pracownikom   w   podniesieniu   swoich   kompetencji w zakresie pracy, którą aktualnie wykonują. Jedynie  8%  firm  zapewnia  szkolenia z  myślą o przyszłych potrzebach rynku w swojej branży. Ulepszone programy szkoleń mogą zapewnić możliwości rozwoju w ramach tej samej firmy, angażując jednocześnie pracowników oraz rozwijając ich poczucie lojalności. Jest to oczywiście tylko jeden krok, lecz może to być pierwszym na nowej drodze, gdyż europejscy pracodawcy biorą udział we wznowionej walce o talenty.

ADP Polska

Tagi:Evolution of Work 2.0