Nowoczesna Gospodarka

Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki – najlepsza sytuacja w zatrudnieniu od wielu lat w Nowoczesnej Gospodarce!

15/11/2017

Jak wynika z najnowszego, dwudziestego już raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017” firmy zaliczane do awangardy biznesu ze względu na swoją innowacyjność tradycyjnie już osiągnęły lepsze wyniki w zatrudnieniu (+5,72%) niż ogół rynku. Jest to najwyższy wzrost zatrudnienia   odnotowany   w   raportach   ADP   od   5  lat.  Na uwagę zasługują także dane GUS, które pokazują, że już trzeci kwartał z rzędu poziom zatrudnienia w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie i osiąga średnio 4,5%. Zaprezentowane wyniki ADP Polska i GUS świadczą o tym, że ogół rynku coraz odważniej naśladuje Nowoczesną Gospodarkę i konsekwentnie zwiększa zatrudnienie, rozwijając tym samym całą polską gospodarkę.

Mniejsze firmy w roli lidera

Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników. Wynik małych i średnich firm jest wyższy od ogółu rynku i wynosi 5,84% i jest wyższy od ogólnego wzrostu poziomu zatrudnienia odnotowanego w   Nowoczesnej   Gospodarce,   który   osiągnął   wynik  +5,72%.  Na wysoki wzrost zatrudnienia mniejszych przedsiębiorstw awangardy biznesu wpłynął przede wszystkim przyrost pracowników w sektorze produkcyjnym (+7,49%). Bezpośrednią przyczyną tak znaczącego wzrostu są miesiące letnie, w których znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników sezonowych.

Drugie półrocze 2017 r. doskonale rozpoczęły średnie firmy, zatrudniające poniżej 500 pracowników, osiągając wynik +5,84%. To bardzo dobra informacja dla rynku. Prognozuje się, że prawie 40% małych przedsiębiorstw z amierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku. Mniejsze firmy chcą się rozwijać i będą intensywnie szukać nowych klientów, to może pociągnąć za sobą wzrost zatrudnienia – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Produkcja na prowadzeniu a usługi ze stabilnym wzrostem

III kwartał br. wskazuje na dominację firm produkcyjnych, które osiągnęły wysoki wynik +6,11%. Zdecydowanie najlepszy wynik – na bardzo wysokim poziomie 7,49% – odnotowały firmy produkcyjne,   zatrudniające   poniżej   500   pracowników. Był   to   największy  wzrost  w sektorze produkcyjnym ale także w całej Nowoczesnej Gospodarce. Nieco niższy wolumen wzrostu odnotował sektor usługowy (+5,51%). Mimo to, wynik można uznać za   wysoki   i  stabilny. W  ubiegłych   latach,   raporty   ADP   wykazywały   znaczne  różnice   we   wskaźnikach   zarówno  tych dotyczących  obu  sektorów, jak   i   w  podziale  na wielkość firm.

Tradycyjnie  już,  firmy  z  sektora  produkcyjnego  są  liderem  we wzroście zatrudnienia.  Z tak dużym wzrostem i wysokim tempem rozwoju wiążą się liczne wyzwania. Branża produkcyjna to branża specjalistów w różnych dziedzinach, a ich ciągle brakuje na rynku pracy. Dla wielu firm powszechnym zjawiskiem stało się posiłkowanie się pracownikami np. z Ukrainy. Niemniej, wraz z zatrudnianiem obcokrajowców pojawia się wiele problemów, szczególnie tych proceduralnych związanych z legalizacją stałego zatrudnienia – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

- Firmy usługowe zarówno duże, jak i mniejsze są w   fazie   ogromnego   rozwoju,  dotyczy  to szczególnie branży nowych technologii. Rozwój firm tego typu spowodowany jest wyjściem na rynki zagraniczne. Odwrotnie - zagraniczni inwestorzy także sprowadzają do Polski swoje biznesy. Wszystko to napędza Nowoczesną Gospodarkę, czego efektem jest rosnące zatrudnienie. Mimo to, jest kilka czynników, które są utrudnieniem dla rozwoju, a nawet powodują jego zahamowanie. Najważniejszym z nich są wysokie koszty pracy. Dane rynkowe mówią, że możemy oczekiwać dalszego wzrostu przeciętnej płacy. Podwyżki są efektem zarówno rosnących nacisków ze strony pracowników, jak i skutkiem wyższych obrotów i zysków, czyli dobrej sytuacji finansowej firm. Jednak w ocenie przedsiębiorstw wzrost wydajności   coraz   częściej    nie     nadąża za wzrostem wynagrodzeń. Będzie to największe wyzwanie kolejnego roku dla całego sektora – mówi Konrad Bromiński, Ekspert ds. rekrutacji, OLX Group.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji naszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017”, który znajdziecie na stronie: LINK

ADP Polska

Tagi:Nowoczesna Gospodarka