Korzystanie z zewnętrznych zasobów

Outsourcing sposobem na rozwój

10/08/2017

postmain

Korzystanie z zewnętrznych zasobów oraz know-how partnerów biznesowych, powszechnie znane jako outsourcing, od wielu lat stanowi skuteczną metodę wspierania działalności firmy. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są korzyści stosowania takiego modelu biznesowego? Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę wybierając partnera? Czy outsourcing jest odpowiednim rozwiązaniem dla mojej firmy? Należy na nie odpowiedzieć, aby w pełni wykorzystać potencjał outsourcingu.

Kiedy warto sięgnąć po outsourcing?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – zawsze! Outsourcing jest modelem współpracy biznesowej, który możemy zaadaptować w przedsiębiorstwach różnej wielkości, posiadających różne struktury, a także funkcjonujących w różnych branżach. Małe firmy, w tym np. start-upy decydują się na rozwiązania outsourcingowe, ponieważ same nie są w stanie zapewnić obsługi wszystkich koniecznych w firmie procesów.


Z kolei, duże firmy decydują się powierzyć profesjonalnym dostawcom pewnego rodzaju zadania, aby uzyskać dostęp do wiedzy eksperckiej, technologii oraz zapewnić zgodność działań z obowiązującym prawem. Z jeszcze innych powodów po rozwiązania outsourcingowe sięgają przedsiębiorstwa międzynarodowe. Poszukują one dostawców, którzy pod egidą jednej umowy zapewnią w poszczególnych krajach ten sam zakres usług, jednolitość procesów i raportowania oraz   wysoką  jakość,   niezależnie  od  skali działania w danym regionie świata.

Od czego zacząć?

Jak w wielu różnych obszarach biznesowych, tak również w przypadku outsourcingu wszystko zaczyna się  od   pomysłu   i    potrzeby    zwiększenia  efektywności   działań firmy. O pomyślności projektu wydzielenia funkcji biznesowych na zewnątrz decyduje zidentyfikowanie i zaangażowanie w działania wszystkich grup interesariuszy oraz uwzględnienie ich potrzeb w procesie. Niezwykle istotna jest również analiza aktualnej sytuacji i wykorzystywanych rozwiązań, zidentyfikowanie słabych i mocnych stron funkcjonującego rozwiązania oraz nadanie wagi odpowiednim jego aspektom.

Po sumiennym wykonaniu tego etapu, z optymizmem należy przystąpić do przygotowania zapytania ofertowego, opracowania założeń przetargu oraz określenia „kryteriów sukcesu”, na podstawie których będą rozpatrywane poszczególne oferty. Kolejnym krokiem jest już sam przetarg i wybór odpowiedniego dostawcy. W tej fazie niezwykle istotną rolę odgrywa szczegółowe rozpoznanie i analiza   rozwiązań   dostępnych  na   rynku, pozyskanie   opinii i rekomendacji firm już korzystających z danych rozwiązań. Końcowym, aczkolwiek jeszcze nie ostatnim etapem wdrażania projektu outsourcingowego są negocjacje i podpisanie umowy. W tej fazie należy zabezpieczyć wszelkie interesy firmy cofając się do początku naszej drogi, gdy zdefiniowaliśmy ważne elementy outsourcowanego obszaru i określiliśmy zadowalające nas efekty.

Po zakończeniu wszystkich faz wstępnych i wyborze partnera biznesowego każdą firmę decydującą się na outsourcing czeka etap wdrożeń m.in. przebudowa istniejących procesów, implementacja narzędzi    dostarczanych      przez   partnera   oraz  migracja danych i innych zasobów. Dopiero po sfinalizowaniu tych wszystkich czynności dostawca będzie mógł uruchomić usługę stanowiącą przedmiot umowy.

Outsourcing – korzyści

Dążenie do obniżenia kosztów operacyjnych to przy okazji różnego rodzaju raportów najczęściej wymieniany motyw korzystania z rozwiązań outsourcingowych. Wśród bardzo często wskazywanych korzyści znajdują się także: możliwość koncentracji na podstawowej działalności biznesowej firmy, dostęp do zewnętrznych zasobów  i eksperckiego know-how oraz znaczne obniżenie ryzyka prawnego i biznesowego. Analitycy rynkowi i osoby posiadające szerokie doświadczenie w wydzielaniu różnorodnych procesów oraz usług „na zewnątrz” podkreślają także, że outsourcing przekłada się na usprawnienie działania firmy, lepszą jakość oraz wyższą efektywność bez konieczności ciągłego inwestowania.

Outsourcing kadrowo-płacowy: jak to wygląda w praktyce?

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, wspierający nowoczesny biznes. W zależności od potrzeb firma może zdecydować się na powierzenie ADP zarządzania płacami swoich pracowników, administrowania kadrami i rozliczania czasu pracy, czy też analizy danych i procesów HR. Zlecanie zewnętrznym firmom zadań, za które do tej pory odpowiedzialne były wewnętrzne działy kadr i wynajmowanie ekspertów do realizacji danego projektu, staje się coraz popularniejsze. Jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę IDC na zlecenie ADP Polska, rok do roku o 6-10 proc. rośnie rynek outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym. W  2009  roku  wartość   rynku   outsourcingu  w  tym  zakresie  wyceniana była na 304 mln zł.

Rynek outsourcingu w szeroko pojętym obszarze HR cały czas się dynamicznie rozwija. Takie rozwiązanie najchętniej wybierają firmy z zagranicznym kapitałem, ale wśród rodzimych przedsiębiorstw również widać coraz większe zainteresowanie. Polscy pracodawcy przekonują się   do   tego   rodzaju   usług   i   dostrzegają  jego    zalety,  takie jak wiedza ekspercka i doświadczenie,   dostęp    do   nowoczesnych   technologii,   jakość i terminowość, odpowiedzialność po stronie dostawcy usługi oraz efekt skali, który pozwala na optymalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu realizowanych usług. Mimo, że z outsourcingu kadrowo-płacowego korzystają często większe przedsiębiorstwa, czy też korporacje   z   zagranicznym   kapitałem,   taki   system z powodzeniem może się również sprawdzić w rodzimych małych i średnich przedsiębiorstwach.

To, ile zaoszczędzimy, korzystając z outsourcingu funkcji personalnych, jest kwestią indywidualną i zależy od specyfiki firmy oraz wybieranych usług i ich skali. W przypadku jednej firmy oszczędności mogą sięgać nawet 50 proc., w przypadku innej będą porównywalne ze stanem wyjściowym, gdy w firmie funkcjonował tradycyjny dział HR, jednak wartością dodaną okaże się na przykład wyższa jakość, bezpieczeństwo i utajnienie danych czy optymalizacja procesów wewnątrz firmy.

Autor: Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska

ADP Polska

Tagi:Korzystanie z zewnętrznych zasobów