Nowoczesna Gospodarka

Rekordowe otwarcie roku w Nowoczesnej Gospodarce

31/05/2017

 Początek roku zaskoczył rekordowymi wynikami w zatrudnieniu. Według raportu „Zatrudnienie   w  Nowoczesnej   Gospodarce   Q1 2017”     odnotowano    wzrost na poziomie 5,5 proc. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii naszych raportów. Warto podkreślić,  że  ogół  rynku  również  radzi  sobie  bardzo dobrze i konsekwentnie podąża za firmami Nowoczesnej Gospodarki. Dystans między ogółem rynku a awangardą biznesu zmniejszył się do 1 punktu procentowego w stosunku do Q1 2016 r.

Początek tego roku potwierdza dobre rokowania z końca poprzedniego. Dotyczy  to  zarówno  Nowoczesnej  Gospodarki,  jak  i   ogółu  firm.  Z  kwartału na kwartał „rynek pracownika” umacnia się a świadczy o tym m.in. niska stopa bezrobocia (8,1 proc.)  oraz  wzrost  zatrudnienia  ogółem  o  4,5  proc. (dane GUS)  i o 5,5 proc. wśród firm reprezentujących Nowoczesną Gospodarkę. Nowy rok to nowe budżety w firmach, weryfikacja dotychczasowych osiągnięć i nowe plany związane z zatrudnieniem – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Duże firmy na prowadzeniu

Prym we wzroście zatrudnienia wśród awangardy biznesu wiodą duże przedsiębiorstwa produkcyjne. W 1 kw. 2017 r. to właśnie firmy z tego sektora, zatrudniające   powyżej   500     pracowników,   odnotowały     najwyższy    wzrost na poziomie 6,94 proc. Mniejsze firmy produkcyjne zatrudniły nieco mniej pracowników, jednak ich wynik nadal znacznie przewyższał ogół i wyniósł +6,16 proc.

Sektor usług ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju

Polska znalazła się w pierwszej piątce w Europie ze względu na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Sektor usług nieustannie się umacnia. Usługi odnotowały najlepszy od dwóch lat wynik we wzroście zatrudnienia (+4,93 proc.) Co ciekawe pierwszy raz od dawna na prowadzenie w sektorze usług wyszły duże firmy.

Rozpędzony przemysł…

Mimo, iż  z  początkiem   roku   wzrost   zatrudnienia  w  przemyśle  nieco  zwolnił w stosunku do końcówki ubiegłego, to bez wątpienia cały sektor utrzymuje stabilny rozwój. Ogólny wzrost w sektorze produkcyjnym wyniósł +6,8 proc. Jeszcze lepszy efekt  odnotowały   duże  firmy   tj. +6,94    proc.     Cieszy     fakt, że mniejsze przedsiębiorstwa zarejestrowały równie wysoki wynik (+6,16 proc.). Rezultaty całego sektora przewyższają średnią wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce.

Goni ogół rynku

Stosunkowo niskie bezrobocie, wzrost zatrudnienia są przyczyną rekordowego wzrostu PKB  w  Polsce.  Według  danych  GUS   poziom   zatrudnienia    ogółem w pierwszym kwartale wyniósł 4,5 proc. Koniunktura jest sprzyjająca. Eksperci zakładają, że tendencje wzrostowe utrzymają się.

Zachęcamy     do     lektury    pełnej     wersji    naszego     raportu „ Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2017”, który znajdziecie na stronie:

http://www.adp.pl/

ADP Polska

Tagi:Nowoczesna Gospodarka