Nowoczesna Gospodarka

Sektor usług umacnia swoją pozycję w Nowoczesnej Gospodarce. Zatrudnienie w pierwszej połowie 2017 r. wyraźnie w górę!

29/08/2017

Z naszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017” wynika, że awangarda biznesu po raz kolejny zakończyła półrocze z wyraźnym wzrostem zatrudnienia – na poziomie +5,32%. Bardzo udany dla firm reprezentujących Nowoczesną Gospodarkę okazał się II kw. br., kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 5,14% więcej osób, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warty odnotować fakt, że pierwsze 6 miesięcy 2017 roku, to również czas rekordowych zmian na całym rynku. Według danych opublikowanych przez GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 4,5% wzrost zatrudnienia. Na koniec półrocza odnotowano także najniższy od lat poziom bezrobocia, jedynie 7,1%.

Wyniki wypracowane przez Nowoczesną Gospodarkę w pierwszym półroczu 2017 r. utwierdzają nas w przekonaniu, że polski rynek pracy zmierza w dobrym kierunku i dynamicznie się rozwija. Wzrost zatrudnienia ogółem, w samym II kw. br. utrzymał wysoki poziom z I kw. i wyniósł +4,5 proc. Awangarda biznesu już tradycyjnie miewa się lepiej. Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia w II kw. br. na poziomie +5,14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Silna pozycja dużych firm

W pierwszym półroczu 2017 r. duże firmy, zatrudniające powyżej 500 pracowników, osiągnęły wzrost zatrudnienia na poziomie 5,48%, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Jest to wynik o 0,53 p. p. lepszy, od tego osiągniętego przez mniejsze przedsiębiorstwa (4,95%). Analizując tylko II kw. br., widzimy nieznacznie mniejszy przyrost zatrudnienia w dużych firmach Nowoczesnej Gospodarki, wynoszący 5,2%. W tym samym okresie mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniały mniej aktywnie, jednak wynik ten nadal przewyższał ogólny wynik rynku i wyniósł 4,97%.

Wśród dużych przedsiębiorstw prym we wzroście zatrudnienia nadal wiodą firmy
z sektora produkcyjnego. W II kw. br. zatrudnienie wzrosło w nich o 5,58%. W tym samym czasie w dużych przedsiębiorstwach branży usługowej zwiększono zatrudnienie o 4,98%.

Usługi coraz bliżej produkcji w Nowoczesnej Gospodarce

W rozróżnieniu na poszczególne sektory wzrost zatrudnienia nadaj jest najwyższy
w produkcji. Porównując jednak wyniki firm z tego sektora rok do roku odnotowały one znacznie niższy przyrost zatrudnienia. W II kw. br. wskaźnik ten wyniósł 5,45% i jest to o 3,76 p. p. niższy wzrost zatrudnienia od osiągniętego w 2016 r., gdzie wynosił 9,21%. Mimo to, Nowoczesna Gospodarka nadal osiąga lepsze wyniki od ogółu gospodarki. Znacząco przyczyniły się do tego usługi, które pod koniec półrocza zbliżyły się swoim wynikiem do firm z branży produkcyjnej. Sektor usług utrzymuje tendencję wzrostową, już od końca 2016 roku. W drugim kwartale br. osiągnął wynik 4,99%. Bilans ten rozłożył się równomiernie między duże i małe firmy, które osiągnęły wyniki odpowiednio 4,98% oraz 5,01%.

Nie dziwi dziś fakt, że firmy – czy to usługowe czy e-commerce – osiągają coraz lepsze wyniki dot. zatrudnienia i zbliżają się swoimi wskaźnikami do sektora produkcyjnego, od lat niedoścignionego. Jeszcze niedawno wskaźniki wzrostu zatrudnienia w usługach wynosiły niewiele ponad 2%. Dziś ścigamy się z ogółem rynku. Mało tego, zatarła się przepaść między dużymi a małymi firmami. Cały sektor ma dużą potrzebę zatrudniania nowych pracowników. O przyspieszonym tempie wzrostu zadecydowało otwarcie na rynki zagraniczne ale także optymalizacja procesów biznesowych - podsumowuje Konrad Bromiński, Recruitment Expert, OLX Group Poland.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji naszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017”

ADP Polska

Tagi:Nowoczesna GospodarkaRaporty ADPrynek pracyZatrudnienie