Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa w obszarze personalnym: wspaniała szansa dla dyrektorów ds. IT

10/04/2017

Bądźmy    szczerzy.   Dyrektorzy   personalni    nie   zawsze     tak     ściśle   współpracowali
z dyrektorami ds. IT (CIO). W większości przedsiębiorstw każdy z nich miał swój własny świat (mówiąc  brzydko, okopywali  się  na  swoich pozycjach). Ale to  zaczyna  się zmieniać, w miarę jak obszar personalny przekonuje się do cyfrowych zmian.

Mądrzy  dyrektorzy    personalni   z   chęcią   wykorzystują   zintegrowane   systemy  oparte
na  technologii  chmury,  które   pojawiły   się   w   ostatnich   latach.   Zdają   sobie   sprawę
z tego, że narzędzia wchodzące w skład tych systemów mogą im pomóc w przeobrażeniu obszaru personalnego poprzez optymalizację działalności, redukcję kosztów i zmianę całokształtu doświadczeń związanych z pracą u pracowników.

Dyrektorzy personalni wiedzą jednak również, że taka cyfrowa transformacja nie uda im się bez pomocy innych. I tu pojawia się życiowa szansa dla dyrektorów ds. IT. Jak napisała ostatnio w jednym  z  artykułów  firma  Deloitte1: „ Dyrektorzy  ds.  IT,   którzy  współpracują
z dyrektorami personalnymi nad realizacją celów transformacji mają okazję, by wywrzeć wpływ na przedsięwzięcie strategiczne odbywające się na najwyższym szczeblu zarządzania, ograniczyć koszty i obciążenie obszaru IT związane ze wsparciem oraz wprowadzić zmiany w modelach obsady etatów”.

Pomoc dla dyrektorów personalnych przy poznawaniu cyfrowych innowacji

Jako  partnerzy  strategiczni, dyrektorzy  ds.  informatyki  mogą  pomagać  swoim  kolegom
z obszaru personalnego w zapoznawaniu się z bieżącymi innowacjami w zakresie technologii HR. Technologie te są coraz częściej projektowane w sposób odwzorowujący doświadczenia pracowników przy posługiwaniu się technologiami przeznaczonymi dla konsumentów w  czasie  wolnym. Na  przykład  zamiast  wykorzystywać oddzielne systemy
do wprowadzania zmian w danych osobistych lub zapoznawania się z materiałami szkoleniowymi, pracownicy mogą wykonywać te zadania w dowolnej chwili na swoich urządzeniach mobilnych.

Ale rolą dyrektorów ds. informatyki w przekształceniach cyfrowych obszaru personalnego nie jest jedynie rekomendowanie nowych technologii. Według szefów działów z Deloitte, Michaela Stephana i Eriki Volini, dyrektorzy ds. informatyki mogą również doradzać dyrektorom personalnym w zakresie jak najlepszego wykorzystywania istniejących rozwiązań w miarę zmian w prowadzonej działalności i wymaganiach pracowników. Ponadto odgrywają krytycznie ważną rolę, ponieważ pomagają obszarowi HR unikać problemów z zarządzaniem danymi i ich integracją.

Przekształcenia w obszarze informatyki

Jednak, aby móc stać się prawdziwymi partnerami przy transformacji cyfrowej obszaru personalnego, sami dyrektorzy ds. informatyki również muszą zmienić swój sposób pracy. Gartner, firma zajmująca się badaniami w dziedzinie technologii, zaleca podjęcie przez dyrektorów ds. informatyki następujących trzech kroków2:

  • Rozszerzenie horyzontów planowania w informatyce

„Większość planów opracowywanych przez dyrektorów ds. informatyki nadal koncentruje się na perspektywie dwóch lat. Rozszerzenie horyzontu czasowego pomoże im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i wykorzystywać nowo wprowadzane    technologie,    a    także    trendy    w     obrębie   kapitału     ludzkiego
i konsumentów” – mówi Matt Cain, wiceprezes firmy Gartner.

  • Inwestowanie w najnowsze technologie

Wielu dyrektorów ds. informatyki już w tej chwili rozpatruje możliwość korzystania, albo nawet już  korzysta z  technologii  „rozszerzonego człowieka”, myślących maszyn
i robotyki. Ale tym, co naprawdę odróżni czołówkę przedsiębiorstw od przegranych będzie sposób wdrażania tych nowych technologii. „Do tego obszaru należy podchodzić z wyczuciem, tak by pracownicy postrzegali technologię jako zaletę, która pomoże im w rozwoju i ostatecznie sprawi, że będą cenniejsi dla firmy” – mówi Matt Cain. „Aby wdrożenie było całościowe, skuteczne i uwzględniało obawy pracowników, konieczna    jest    partnerska    współpraca     między     obszarem     informatyki,    HR
i kierownictwem przedsiębiorstwa”.

  • Skoncentrowanie się na pomiarach zaangażowania pracowników

Praca dyrektorów ds. informatyki jest oceniana głównie przez pryzmat kosztów informatycznych i poziomu usług. Oba te mierniki są pozostałością po erze, która już przeminęła. Posługiwanie się nowymi miernikami opierającymi się na wartości pozafinansowej  informatyki  i  jej  wkładzie  w  innowacje  pomoże  firmom  skupić  się
na zaangażowaniu pracowników. „Współpracując z obszarem personalnym, zespół informatyczny może do tego zachęcać czyniąc środowisko pracy bardziej podobnym do środowiska konsumentów, dbając o ściślejszą współpracę, uznanie, dobre samopoczucie pracowników i przejrzystość” – wyjaśniono w artykule Gartnera.

1  „Digital HR” a Win for IT – CIO Journal – WSJ

 

Tagi:Transformacja cyfrowa