rynek pracy

Zniesienie limitu składek ZUS – jednak od 2019 roku?

5/12/2017

W piątek, 24 listopada  br.  Sejm  uchwalił  projekt  ustawy  o  zniesieniu  limitu   składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem m.in. organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, czy rady nadzorczej ZUS.

Aktualne przepisy mówią o tym, że roczna podstawa wymiaru składek na wyżej wymienione ubezpieczenia w danym roku nie może przekraczać kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Zmiany, które chce wprowadzić Sejm zakładają likwidację rocznej podstawy wymiaru składek, powyżej której nie nalicza się i nie odprowadza składek emerytalno–rentowych, czyli  ujednolicenie  składek  płaconych  na  ZUS –  wszyscy   ubezpieczeni   bez  względu  na dochody mieliby płacić składki takiej samej wysokości. 

Autorzy projektu proponują likwidację rocznej podstawy wymiaru składek, powyżej której nie nalicza się i nie odprowadza składek emerytalno–rentowych. Nadal jednak będzie ogłaszane przeciętne, prognozowane wynagrodzenie - określone ustawą budżetową. Jest to konieczne bowiem podstawa wymiaru składek w czasie urlopu wychowawczego nadal będzie liczona jako 60% z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nadal nie będzie mogła przekroczyć 250% z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia” – mówi Tomasz Czerkies, Compliance Manager, ADP Polska.

Zmiany miały wejść w życie od początku 2018 r., ale sprzeciw ze strony społeczeństwa spowodował, że rząd rozważa wprowadzenie zmian od stycznia 2019 r. Aktualnie projektowane zmiany są przedmiotem obrad Senatu RP.

Zachęcamy do lektury serwisu prawnego ADP Polska

Autor: Tomasz Czerkies, Compliance Manager, ADP Polska

Tagi:rynek pracy