Raport ADP

Zwolnienie "wypoczynkowe" popularne w Polsce i w Europie

11/10/2018

Co trzeci europejski pracownik korzysta ze zwolnień lekarskich w sytuacji, gdy nie choruje – wynika z najnowszego raportu ADP „People Unboxed”. Spośród osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich, aż 86 proc. uważa, że można wziąć je dwa lub więcej razy w roku. Z badań firmy ADP wynika także, że częściej z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich korzystają pracownicy odczuwający zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu zatrudnienia.

Widoczna jest bezpośrednia zależność między większą częstotliwością zwolnień lekarskich, których nie uzasadnia stan zdrowia, i wysokim poziomem frustracji pracowników. W przypadku sporej części pracowników zwolnienia lekarskie są również konsekwencją długotrwałego stresu i przemęczenia. Kilka dni wolnego od pracy stanowi często okazję na poszukiwanie nowego miejsca pracy. Z tego względu należy reagować zawczasu i zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju – dodaje Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner, ADP Polska.

Jak zidentyfikować osoby, które tracą zaangażowanie i mogą myśleć o odejściu? Czynniki mogące wskazywać na chęć odejścia to:

  • kilka dni zwolnienia lekarskiego co pewien czas
  • niższa wydajność pracy
  • możliwe niezadowolenie z aktualnego wynagrodzenia

Warto zwrócić uwagę na ten ostatni czynnik, analizując listę płac, ze względu na skalę niezadowolenia pracowników z otrzymywanego wynagrodzenia. Badanie „People Unboxed” ADP potwierdza, ze istnieje silny związek pomiędzy poziomem wynagrodzenia a rozważaniem zmiany pracy, przy czym aż 36,9% europejskich pracowników uważa, że nie otrzymuje uczciwego wynagrodzenia za swoją pracę.

ADP Polska

Tagi:Raport ADPzarządzanie zasobami ludzkimizasoby ludzkiezwolnienia lekarskie