Raporty ADP

Wiara pracowników we własne umiejętności spada wszędzie poza... Polską

17/07/2018

Tegoroczne badanie: „Okiem europejskich pracowników 2018”, przeprowadzone wśród pracowników z 8 europejskich krajów, jedynie u Polaków odnotowało rosnącą pewność siebie. Pomimo że aż 79 proc. polskich pracowników wierzy w swoje umiejętności zawodowe, Polska wciąż zajmuje przedostatnie miejsce wśród badanych państw, których liderem są pracownicy z Hiszpanii (89 proc.), a najsłabszymi ci zatrudnieni w Holandii (78 proc.).

Spadająca pewność siebie wśród europejskich pracowników jest w dużym stopniu spowodowana rozwojem innowacyjnych technologii. Zmieniające się oblicze pracy wymaga od zatrudnionych stałej aktualizacji swoich umiejętności, co skutkuje w spadku wiary we własne umiejętności. Kobiety oraz osoby w wieku od 45-54 lat wykazują najniższy poziom wiary w swoje umiejętności, podczas gdy grupa wiekowa 16-24 lat przejawia najwyższą pewność siebie. Badania wykazują, że osoby kontynuujące lub właśnie kończące edukacje są lepiej zaznajomione z nowymi technologiami i bardziej otwarte na nowe sposoby pracy w wyniku czego – są pewniejsze własnych kwalifikacji. Jednakże nawet pracownicy sektora informatycznego i telekomunikacyjnego wykazują spadek o trzy punkty procentowe, co więc powoduje wzrost samooceny u polskich pracowników?

Według Pawła Lazara, Country General Managera z ADP Polska, rosnąca wiara Polaków w swoje umiejętności zawodowe wynika z coraz pewniejszego odnajdywania się w biznesie, także związanym z nowymi technologiami. Skutkuje to w zmieniającej się mentalności polskich pracowników i co za tym idzie w rosnącej chęci do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Niestety nie ma jasnego sposobu na podniesienie swoich szans biznesowych a co za tym idzie wiary we własne kwalifikacje. Jednak rozwój w kierunku branży IT oraz ciągłe dążenie do rozwijania swoich umiejętności wydaje się najlepszą drogą do sprzyjającej kariery.

ADP Polska

Tagi:Raporty ADPsamoocena pracownikówzarządzanie zasobami ludzkimi