przywództwo

Kryzys przywództwa w europejskich firmach

13/11/2018

Jak wynika z badań ADP, aż 32 proc. polskich pracowników twierdzi, że pracodawcy nie dbają o ich komfort psychiczny. Co więcej, jedna trzecia europejskich pracowników jest niezadowolona z jakości przywództwa w miejscu pracy (33 proc.).

Nie ma wątpliwości, że zarządzanie i przywództwo wpływa na poziom zaangażowania pracowników. Kluczowe wydaje się poznanie ich potrzeb i wsparcie rozwoju ich karier. Oparta na zaufaniu relacja pracodawca – pracownik to klucz do zaangażowania i wydajności zespołu, a co za tym idzie – do sukcesu biznesowego całej organizacji – mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

Niestety, przywództwo i budowanie zaufania sprawia pracodawcom najwięcej trudności, co potwierdzają opinie respondentów badania „People Unboxed” ADP. Aż 46 proc. europejskich pracowników uważa, że pracodawca nie rozumie ich lub nie zna ich potencjału. Niemal co piąty sądzi, że pracodawca postrzega go wyłącznie jako liczbę na arkuszu kalkulacyjnym. To jednak nie wszystkie obiekcje wobec kadr zarządzających. Pracownicy narzekają na brak podstawowych działań, mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Z naszego badania wynika, że aż co trzeci pracownik czuł się zagrożony w miejscu pracy. Głównie ze względu na kwestie zdrowotne, agresywnych klientów oraz brak poczucia bezpieczeństwa. Martwi, że tylko 26 proc. pracowników przyznało, że pracodawca umożliwia im możliwość swobodnego zgłaszania wszelkich wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa pracy – komentuje Anna Barbachowska z ADP Polska.

Obecnie głównym zadaniem działów HR jest zapewnienie pracownikom rozwiązań, poprawiających komfort ich pracy. Możliwość swobodnego dialogu z przełożonymi, wsparcie ze strony pracodawcy i komfortowe środowisko pracy to kluczowe czynniki, przekładające się na efektywność i zaangażowanie pracowników – dodaje Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:przywództworaport ADPstres w pracyzaangażowanie pracownikówzarządzanie zasobami ludzkimizasoby ludzkie