raport ADP

Pracownicy w centrum zainteresowania branży HR

31/01/2018

Wymagania pracowników stale rosną. Zdają sobie oni sprawę z tego, że duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kandydatów zwiększa ich siłę przetargową i nie wahają się z tego korzystać.

Najbardziej wymagające są osoby z pokolenia Millenialsów. Dla nich różnica między rzeczywistością a światem wirtualnym praktycznie się zaciera: aplikacje mobilne pozwalają im na wszystko, od zarezerwowania stolika w restauracji po znalezienie pracy, a nawet partnera. Oczekują więc, że ich środowisko pracy będzie równie przyjazne. To trudne wyzwanie dla pracodawców. Istotę problemu wydaje się doskonale rozumieć zajmujący wysokie stanowisko przedstawiciel branży HR, który w wywiadzie do raportu przygotowanego dla IDC-ADP powiedział, że do Millenialsów można dotrzeć tylko poprzez kanał, który znają najlepiej: media społecznościowe. Trzeba również pokazać, że podziela się ich wartości. „Aby zainteresować Millenialsów, musimy zupełnie zmienić nasze przestarzałe procesy” – dodaje.

Jednak pokolenie Y to nie jedyna grupa, którą chcemy zaangażować. Z raportu wynika, że jednym z wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się branża HR, jest stworzenie środowiska pracy korzystającego z rozwiązań cyfrowych, w którym odnajdą się przedstawiciele trzech, czterech, a nawet pięciu pokoleń, współpracujących ze sobą w tym samym czasie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że oczekiwania pracowników wciąż się zmieniają, podobnie jak warunki na rynku pracy, regulacje prawne oraz oczywiście dostępne technologie.

Wykorzystanie najnowszych technologii

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, należy skorzystać z możliwości, jakie oferują najnowsze technologie i stworzyć system danych HR, w którego centrum uwagi będą pracownicy. Niestety zespoły ds. HR w firmach zwykle nie są w stanie podjąć się tego zadania. W wielu przedsiębiorstwach osoby zatrudnione w dziale HR postrzegane są jako takie, które raczej unikają kontaktu z zaawansowaną technologią.

Jednak z badania przeprowadzonego przez IDC wynika, że już teraz nadchodzą zmiany. Z rozwiązań opartych na oprogramowaniu (stworzonych wewnętrznie lub dostarczanych przez firmy zewnętrzne) korzysta już prawie dwie trzecie (58%) z 2022 przedstawicieli branży HR biorących udział w ankiecie. Tylko jedna piąta z nich (22%) nadal przeprowadza ręcznie niektóre zadania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Wyniki ankiety wskazują również na coraz lepszą współpracę działów HR i IT.

Wynika z tego, że specjaliści ds. HR zdają sobie sprawę ze znaczenia rozwiązań informatycznych w udoskonalaniu procesów związanych z HR oraz z tego, że współczesne narzędzia technologiczne umożliwiają zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie danych, jednocześnie zwalniając pracowników działu HR z obowiązku wykonywania rutynowych zadań administracyjnych. Dzięki temu specjaliści ds. HR mogą skupić się na działaniach strategicznych, takich jak pozyskiwanie nowych kandydatów do pracy i interakcja z nimi oraz budowanie marki pracodawcy i dbanie o rozwój pracowników. Są to zadania, które tworzą wartość dodaną i nabierają coraz większego znaczenia. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IDC, obszarami, na których chcą skupić się specjaliści ds. HR w najbliższej przyszłości, są szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami oraz zarządzanie relacjami z pracownikami.

Nowy sposób myślenia o systemach danych HR

Jak powinien zatem wyglądać system danych HR, w którego centrum uwagi znajdują się pracownicy? Przede wszystkim powinien korzystać ze zautomatyzowanych procesów HR na wszystkich etapach zatrudnienia pracownika: od rekrutacji i przyjęcia do pracy, poprzez szkolenia i rozwój, po zarządzanie wynikami i przekazanie obowiązków następcy. Automatyzacja poprawia efektywność, która z kolei jest niezwykle ważna z punktu widzenia satysfakcji pracownika, jeśli na przykład nie otrzyma on wypłaty na czas, prawdopodobnie zacznie szukać nowego pracodawcy.

System, który skupia się na pracownikach, pozwala im na szybki i prosty dostęp do usług HR. Pozwala, na przykład, zmienić dane kontaktowe za pomocą urządzenia mobilnego lub sprawdzić, ile dni urlopu jeszcze przysługuje. Powinien również zawierać narzędzia społecznościowe i wspomagające współpracę, podobne do tych, z jakich pracownicy korzystają na co dzień. Według 59% osób, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez IDC, obecność takich narzędzi ma kluczowe znaczenie. Dzięki nim można stworzyć środowisko pracy, które zachęci wartościowych kandydatów do rozpoczęcia pracy w danej firmie, a dla obecnych pracowników będzie argumentem do pozostania w organizacji, przynajmniej teraz, kiedy na rynek pracy wkraczają Millenialsi z własnymi, wysokimi oczekiwaniami.

ADP Polska

Tagi:raport ADPzarządzanie zasobami ludzkimi