raport ADP

Przyszłość HR – dane

5/02/2018

Co napędza do działania specjalistów ds. HR? Moi znajomi, którzy pracują w tej branży, powtarzają, że chcą coś zmienić – mieć poczucie, że zależy od nich coś więcej niż tylko regularne wypłaty wynagrodzenia i harmonogram szkoleń. Chcą mieć wpływ na strategiczne decyzje, dzięki którym firma się rozwija.

Twarde dowody

Aby mieć możliwość wpływania na istotne kwestie, potrzebują rzetelnych danych dotyczących pracowników. W dzisiejszych czasach nie podejmuje się już decyzji na podstawie impulsu.

Posiadamy duże ilości danych na temat pracowników: pochodzą one z przetwarzania procesów takich jak wypłacanie wynagrodzeń, pozyskiwanie nowych kandydatów do pracy, zarządzanie nieobecnościami, zarządzanie wynikami i innych zautomatyzowanych zadań HR.

Wyzwanie polega na tym, aby przeprowadzić analizę tych danych w taki sposób, by można na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje. Jeden z dyrektorów ds. HR, który wziął udział w badaniu IDC sponsorowanym przez ADP, doskonale ujął tę zależność: „Analiza to bardzo ważne narzędzie w naszym procesie decyzyjnym, obejmująca takie kwestie jak zapotrzebowanie czy planowanie wykorzystania zasobów ludzkich. Pozwala nam również śledzić wskaźniki zaangażowania, wydajności i rozwoju naszych pracowników”.

Integracja systemów – tworzenie efektywnych analiz

Przedstawiciele branży HR doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są analizy. 64% osób, które wzięły udział w badaniu IDC, twierdzi, że analizy i raporty dotyczące HR mają kluczowe znaczenie. Jeszcze większa ich część, bo aż 68% uważa, że kluczowe znaczenie ma kompleksowa integracja wszystkich systemów do zarządzania talentami i zadaniami HR. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane. Efektywne korzystanie z analiz wymaga połączenia systemów tak, aby generowały spójne zbiory danych. Bez takiej spójności nie jesteśmy w stanie porównywać ze sobą poszczególnych wskaźników.

Dzięki aktywnej analizie danych dotyczących pracowników, kierownicy HR są w stanie rozpoznawać zagrożenia i szanse oraz odpowiednio na nie reagować. W raporcie IDC wymienione są następujące przykłady: identyfikacja pracowników, którzy mogą chcieć zmienić firmę, przygotowanie przejęcia stanowiska przez innego pracownika czy wreszcie rozpoznawanie obszarów, w których może zabraknąć pracowników w średniej lub dłuższej perspektywie. Analizy to przydatne narzędzie również w przypadku wspierania rozwoju zawodowego pracowników – co jest niezbędnym elementem HR na konkurencyjnym rynku pracy, gdzie oferowanie możliwości rozwoju jest znaczącym argumentem, zachęcającym pracowników do pozostania w firmie.

Współpraca z działem IT

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferują analizy, specjaliści ds. HR muszą być obeznani z rozwiązaniami technologicznymi. Może być to dla nich nie lada wyzwanie według raportu, pracownicy działów HR są postrzegani jako osoby o mniejszej znajomości technologii niż osoby z innych branż.

Jednak i w tym obszarze zachodzą zmiany: coraz więcej procesów HR jest zautomatyzowanych, a narzędzia analityczne stają się coraz bardziej zaawansowane. Dlatego też coraz większa liczba specjalistów ds. HR współpracuje obecnie z pracownikami działów IT. Obecnie przedstawiciele obu tych grup biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu nowego oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim. Większość osób biorących udział w badaniu IDC twierdzi, że w przyszłości współpraca ta będzie miała jeszcze większe znaczenie.

Zarządzanie ludźmi i robotami

Ważnym czynnikiem wpływającym na zacieśnienie współpracy działów IT i HR jest rozwój sztucznej inteligencji. Wprowadzenie takich rozwiązań może w przyszłości w dużym stopniu doprowadzić do zastąpienia pracowników o niskich kwalifikacjach i sprawić, że poszukiwani będą głównie wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający umiejętności z zakresu technologii cyfrowych.

Wpływ sztucznej inteligencji na organizacje będzie odczuwalny na każdej płaszczyźnie ich działalności – również w zakresie HR. Jeden z ekspertów ds. HR, którego wypowiedź jest cytowana w raporcie IDC/ADP, zauważa, że: „Wiele zadań związanych z HR można zautomatyzować lub zlecić podwykonawcom. Nastąpią więc zwolnienia w działach HR. Partnerzy i kierownicy HR będą musieli szkolić się z zakresu interakcji między maszynami a ludźmi, ponieważ tylko te umiejętności pozwolą im osiągnąć sukces”.

Innymi słowy: jeśli specjaliści ds. HR naprawdę chcą mieć wpływ na działalność swojej firmy, muszą oswoić się z technologią i umiejętnie korzystać z danych. Inaczej nie będą w stanie przyczynić się do tworzenia strategii obejmujących zarówno pracowników, jak i inteligentne maszyny.

ADP Polska

Tagi:raport ADPzarządzanie zasobami ludzkimi