raport ADP

Równowaga globalnych i lokalnych potrzeb dzięki zintegrowanym rozwiązaniom HR

24/01/2018

Firmy w coraz większym stopniu prowadzą swoją działalność na skalę globalną. To sprawia, że osoby odpowiedzialne za zadania związane z HR muszą zmierzyć się z trudnym wyzwaniem: zadbać o spójne prowadzenie procesów HR w różnych lokalizacjach i różnych kulturach, jednocześnie upewniając się, że te procesy są zgodne z regulacjami prawnymi i warunkami pracy na poszczególnych rynkach. Jasne jest, że zachowanie tej równowagi nie jest możliwe bez posiadania jednolitego systemu danych z zakresu HR.

Walka z zaszłościami

Zaskakujące jest jednak, jak wiele firm nadal nie korzysta z takich rozwiązań. Te organizacje, które ewoluowały w wyniku fuzji i przejęć, zwykle posiadają różne systemy HR, które nie są ze sobą kompatybilne. To wyjątkowo nieefektywny i drogi sposób na prowadzenie działalności w obszarze HR.

Innym skutkiem posiadania wielu różnych systemów jest to, że nie jest możliwe pozyskanie spójnych danych dotyczących ogółu pracowników. Spoglądając z globalnej perspektywy, osoby zarządzające zadaniami HR w takich firmach nie wiedzą, kogo zatrudniają, jakie wyniki uzyskują ich pracownicy, ani ile wynoszą ich wynagrodzenia – a to tylko przykłady brakujących informacji.

Zintegrowane systemy HR

Większość ze znanych mi osób odpowiedzialnych za pracę działów HR doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że brak tych danych znacząco obniża ich możliwość wspierania rozwoju organizacji. Nie zaskoczyły mnie więc wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez IDC, a sponsorowanego przez ADP, z których wynika, że kierownicy HR wolą korzystać z jednego systemu do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z HR, który umożliwia przeprowadzenie pracownika przez wszystkie etapy zatrudnienia.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie zadania związane z HR i zarządzaniem kapitałem ludzkim muszą odbywać się na tej samej platformie, z wykorzystaniem tych samych narzędzi, dostarczanych przez jednego usługodawcę – mimo, że takie rozwiązanie jest najbardziej wydajne, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i kosztów. Niektóre firmy o zasięgu globalnym korzystają z systemów i narzędzi pochodzących od kilku usługodawców. Inne pozostawiają oddziałom krajowym kwestię wyboru sposobu prowadzenia kluczowych zadań związanych z zarządzaniem pracownikami, np. rekrutacji. Kwestie administracyjne, jak na przykład zarządzanie wynagrodzeniami dla pracowników, zlecają natomiast zewnętrznym dostawcom – na poziomie globalnym lub lokalnym.

Niezależnie jednak od tego, z jakich systemów i narzędzi korzystamy i czy są one stworzone wewnętrznie, czy pochodzą od zewnętrznych dostawców, musimy pamiętać o tym, aby były one ze sobą zintegrowane. Tylko w takim przypadku dział HR będzie miał dostęp do wszystkich danych o pracownikach. Według wyników ankiety przeprowadzonej przez IDC spośród 2000 europejskich liderów z branży HR 68% uważa, że kompleksowa integracja wszystkich systemów do zarządzania talentami i zadaniami HR ma kluczowe znaczenie. Dla 30% kwestia ta jest dość ważna, a dla 2% nie jest ważna w ogóle – ale myślę, że tę grupę już przekonaliśmy, że są w błędzie.

Harmonizacja zadań: priorytet na skalę europejską

Dlaczego posiadanie zintegrowanego systemu danych HR jest tak istotne? Po pierwsze, taki system pozwala na przeprowadzanie analiz obejmujących wszystkich pracowników, dzięki czemu dane są spójne zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Inną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość traktowania całej organizacji jako jednej jednostki, w której można wdrożyć tę samą strategię działania. Stworzenie takiego modelu to obecnie kwestia priorytetowa dla osób odpowiedzialnych za działy HR w firmach europejskich. Na starym kontynencie państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do coraz ściślejszej współpracy (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii), zaś firmy w coraz większym stopniu prowadzą działalność niezależnie od granic dzielących poszczególne kraje.

Europejscy liderzy z branży HR, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez IDC, podkreślali, jak ważna jest harmonizacja zadań kadrowych na wszystkich poziomach firmy, i wskazywali na to, że taki sposób postępowania przyczynia się do poprawy jej wydajności.

Kwestia najwyższej wagi

Dyrektor HR w europejskim oddziale jednej z globalnych firm technologicznych opisał, w jaki sposób, wspólnie z zespołem, próbował uzyskać wsparcie kierownictwa na rzecz harmonizacji systemów HR w swojej firmie. Jego wypowiedź jest cytowana w Białej Księdze badania IDC: „Uważamy, że bardzo ważne jest, aby tymi kwestiami zajmować się na poziomie kierownictwa firmy. Należy bowiem wziąć pod uwagę wszystkie grupy stanowisk i spojrzeć na nie całościowo. Chcemy mieć pewność, że w odpowiedni sposób wspieramy całą naszą organizację”.

Ankietowane osoby zgadzały się co do tego, jak ważne jest ujednolicenie systemu, ale jednocześnie wskazywały na konieczność dostosowania narzędzi na poziomie krajowym, tak aby odpowiadały wymaganiom lokalnych przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych. Wracamy więc do tego, o czym wspomnieliśmy na początku: wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za działy HR jest zachowanie równowagi między potrzebami lokalnymi a globalnymi. Jest to trudne zadanie – ale nikt nie obiecywał, że ta praca będzie łatwa.

ADP Polska

Tagi:raport ADPzarządzanie zasobami ludzkimi