Workforce View in Europe 2018

Rozwiązanie łamigłówki wydajności

22/05/2018

Europejskie rządy i organizacje od lat zastanawiają się nad wydajnością, ponieważ efektywność ekonomiczna w porównaniu z nakładami nie nadąża za resztą świata. Wzrost wydajności w całej strefie euro wynosi obecnie mniej niż 0,5%, co stanowi znaczny spadek z poziomu 2%, który był odnotowany w 1995 r. Wynik ten jest znacznie poniżej poziomu odnotowanego w USA i innych krajach rozwiniętych gospodarczo.

Ludzie znajdują się w centrum tej łamigłówki wydajności, dlatego w ramach „Okiem europejskich pracowników 2018” (ang. The Workforce View in Europe 2018) zapytaliśmy europejskich pracowników, jak oceniają swoją własną wydajność w miejscu pracy. Ustalenia wskazują, że wielu pracowników boryka się z problemami w tej kwestii, aż jedna piąta z nich mówi, że osiągają oni maksymalną wydajność jedynie „czasami”, a jedna osoba na dziesięć stwierdza, że „rzadko lub nigdy” osiąga najwyższą wydajność.

Ale być może najbardziej doniosłe odkrycia odnoszą się do przyczyn tych problemów związanych z wydajnością, a tak na prawdę najistotniejszym czynnikiem jest złe zarządzanie, nieefektywne systemy i procesy oraz powolna i nieefektywna technologia.. Natomiast wpływ mediów społecznościowych i smartfonów jest wymieniany tylko przez niewielką liczbę badanych.

W jaki sposób pracodawcy mogą pokonać bariery wydajności?

1. Skoncentruj się na umiejętnościach: Pracownicy będą naturalnie bardziej wydajni, kiedy będą posiadali optymalne umiejętności w zakresie swojej roli. Wymaga to strategicznego podejścia do zarządzania talentami, aby zapewnić, że ludzie są rozlokowani w najlepszy możliwy sposób oraz, że umiejętności pracowników są regularnie rozwijane w celu wypełnienia wszelkich luk.

2. Inwestuj w kierownictwo: Bezpośredni przełożeni odgrywają kluczową rolę w czerpaniu maksymalnych korzyści z pracy swojej kadry, zapewniając przywództwo i motywację zgodnie z celami organizacyjnymi. Organizacje muszą zatem upewnić się, że wybierają, rozwijają i wspierają kierowników we właściwy sposób, aby ci mogli skutecznie wypełniać swoją rolę.

3. Daj pracownikom autonomię: Badania wykazały, że pracownicy, którzy mają większą autonomię i kontrolę nad tym, jak, kiedy i gdzie pracują, są bardziej zadowoleni i wydajni. Pracodawcy mogą wspierać to podejście, znajdując równowagę między zapewnieniem struktury, ale także daniem pracownikom swobody w zakresie zarządzania własnym zakresem obowiązków.

4. Odpowiednie narzędzia: Technologia może być czynnikiem ułatwiającym wydajność, albo czynnikiem ją osłabiającym, dlatego istotne jest, aby odpowiednio dopasować narzędzia do rodzaju wykonywanego zadania, oraz regularnie je modernizować. Wydajność polega na bardziej inteligentnej, a nie cięższej pracy, więc jeśli powolna, przestarzała technologia hamuje postęp, może to być czas na podniesienie jej standardu.

5. Wsparcie ze strony Zespołów ds. Zasobów Ludzkich: Zespoły ds. Zasobów Ludzkich odgrywają istotną rolę we wspieraniu liderów i kierownictwa organizacji w zakresie czerpania maksymalnych korzyści z pracy wykonywanej przez pracowników. Wsparcie Zespołów obejmuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i dostarczanie wskazówek dotyczących odnalezienia się w skomplikowanych przepisach dotyczących zatrudnienia, które mogą marnować ich czas.

Niestety, nie ma prostego rozwiązania łamigłówki wydajności, która uwarunkowana jest szeregiem różnych czynników i wymaga wysoce kompleksowego podejścia. Jednak lepsze rozumienie perspektywy pracowników i zmian, które będą dla nich wiele znaczyły, jest naprawdę dobrym początkiem.

 ADP Polska

Tagi:Workforce View in Europe 2018