Nowoczesna Gospodarka

Sektor produkcyjny siłą napędową Nowoczesnej Gospodarki

1/03/2018

Jak wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2017”, Nowoczesna Gospodarka zakończyła rok 2017 z 5,41 proc. wzrostem zatrudnienia (vs. 2016 r.). Największe zmiany widoczne są w sektorze produkcyjnym, w którym zatrudniono o 5,89 proc. więcej pracowników niż w 2016 roku, ale zaskoczyły również mniejsze firmy produkcyjne, kończąc rok z wynikiem 6,77 proc. wzrostu zatrudnienia.

Rok 2017 bardzo pozytywnie zaskoczył, osiągając rekordowe wyniki. Według danych GUS wskaźnik zatrudnienia przez cały rok utrzymywał się na stabilnym poziomie, średnio 4,5 proc. Najlepsze wyniki pośród firm Nowoczesnej Gospodarki osiągnęły firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników - 5,40 proc., to o +0,56 p.p. więcej niż w mniejszych przedsiębiorstwach.

– „2017 rok okazał się rekordowy pod względem zatrudnienia zarówno w Nowoczesnej Gospodarce jak i na całym rynku. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy każdy kolejny kwartał. Pierwszy raz w historii raportów ADP wystąpiły dwie zmienne – ponad 5 proc. wzrost zatrudnienia w każdym kwartale ubiegłego roku oraz stały, wysoki wzrost na całym rynku tj. 4,5 proc. Oczywiście najbardziej innowacyjne firmy w Polsce osiągają lepsze wskaźniki, jednak nie sposób pominąć bardzo dobrą koniunkturę w pozostałych przedsiębiorstwach. Wyniki te potęguje także rekordowo niskie bezrobocie, które w całym roku wynosiło średnio 7 proc. To najlepszy wynik ostatniego ćwierćwiecza. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka pozwala nam prognozować, że kolejny rok będzie co najmniej tak dobry jak 2017.” – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Przedsiębiorstwa produkcyjne po raz kolejny są na pierwszym pod względem wzrostu zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce, jednak zaskakuje fakt, że to mniejsze firmy z tego sektora były jego siłą napędową. Najbardziej widoczne było to w III oraz IV kwartale, które zakończyły się z wynikami na poziomie 7,49 proc. oraz 8,66 proc. Nieco gorzej radziły sobie firmy usługowe, w których pod koniec roku nastąpiło spowolnienie w zatrudnieniu i które zamknęły rok na poziomie 3,86 proc.

Z roku na rok widać, że rynek pracy rozwija się coraz dynamiczniej. Powstają nowe miejsca pracy, pracownicy chętnie i aktywnie szukają nowych możliwości.

– „Podsumowując wiele trendów z ostatnich lat zostanie utrzymanych tj. niskie bezrobocie, wzrost płac, walka o pracownika, ale w 2018 roku zobaczymy również nowe oblicze rynku pracy. Kluczową zmianą wpływającą na przyszłość całego rynku pracy będzie powstanie nowego kodeksu pracy. Obecnie nasz rynek działa na podstawie kodeksu pracy, który powstał w połowie lat 70-tych. Szczególną uwagę zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, będą przykuwać nowe formy umów, naliczania urlopów oraz premii. W tym roku wchodzą w życie także nowe przepisy związane danymi osobowymi tj. RODO czy obowiązek wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich.”podsumowała Magdalena Dacka.

 ADP Polska

Tagi:Nowoczesna Gospodarka