People Unboxed

Łatwiej mówić niż zrobić, czyli „work-life balance” europejskich pracowników

3/02/2019

Zaledwie 14,8 proc. polskich pracowników uważa zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym za motywację do pracy. Ważniejsze jest dla nich adekwatne wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera oraz dodatek urlopowy – wynika z badań ADP.

Pracodawcy coraz częściej zwiększają elastyczność pracy i odchodzą od kultury „ciągłego podłączenia”. Jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym nie jest kluczowym elementem dla pracowników – mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

Jedna trzecia (34 proc.) pracowników uważa, że zły dzień w pracy rzutuje na ich życie osobiste, natomiast ponad połowa z nich twierdzi, że życie prywatne wpływa na ich efektywność w pracy. To pokazuje, jak bardzo życie rodzinne i zawodowe są ze sobą związane. Z drugiej strony jednak 75 proc. europejskich pracowników odczuwa potrzebę rozdzielenia tych dwóch sfer życia.

Zadaniem specjalistów ds. zasobów ludzkich w firmach jest zbudowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli na zachowanie harmonii pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przepracowanie negatywnie wpływa na efektywność i stosunek do wykonywanej pracy – dodaje Anna Barbachowska.

Badanie „People Unboxed” ADP wykazało również, że im pracownik młodszy, tym zachowanie równowagi między pracą, a życiem rodzinnym jest dla niego mniej ważne. Wyjątek stanowią osoby powyżej 65. roku życia.

ADP Polska

Tagi:People UnboxedRaport ADPwork-life balancezarządzanie zasobami ludzkimizasoby