Nowoczesna Gospodarka

W 2018 r. małe firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki zatrudniały najwięcej

14/02/2019

Jak wynika z najnowszego raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce - Q4 2018/FY 2018”, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły w całym 2018 r. o 6,11 proc. więcej pracowników niż w 2017 r. Największy wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowały małe firmy usługowe (+7,64 proc.).

W zestawieniu z ogółem rynku (dane GUS), firmy Nowoczesnej Gospodarki odnotowały znacznie wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia zarówno w skali roku (ogół rynku wg GUS: +3,5 proc.; NG: +6,11 proc.), jak i w IV kw. 2018 r. (ogół rynku wg GUS: +3,0 proc.; NG: +5,92 proc.).

Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy. Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w Nowoczesnej Gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz elastyczności i tempa działań – ocenia Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

W 2018 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które zakończyły 2018 r. z 7,64 proc. wzrostem zatrudnienia (vs 2017 r.). Cały sektor usługowy zatrudnił najwięcej nowych pracowników (+6,54 proc. vs 2017 r.), jednak można zaobserwować wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, które w IV kw. 2018 r. zatrudniły o 4,95 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2017 r.

Znacznie niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia w całym 2018 r. odnotowały firmy produkcyjne (+5,37 proc. vs 2017 r.). Również w tym sektorze małe przedsiębiorstwa lepiej radziły sobie z trudnościami rynku, zwiększając zatrudnienie o 6,4 proc.

W IV kwartale 2018 r. sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny przewyższył sektor produkcyjny pod względem zatrudnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie zmniejszył się dystans między obydwoma sektorami. Poprawa sytuacji w produkcji może wynikać z większych inwestycji w innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów oraz z wyższych aniżeli się spodziewano barier imigracji do Niemiec dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli wciąż będzie się utrzymywał deficyt pracowników fizycznych i nie otworzymy szerzej naszego rynku na pracowników z Azji, to koniunktura w sektorze produkcyjnym może ponownie wyhamować – ocenia Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

ADP Polska

Tagi:Nowoczesna Gospodarkaraport ADP