ADP

Niemal co czwarty Polak cierpi na zaburzenia psychiczne

30/04/2019

Zdrowie psychiczne to coraz popularniejszy temat wśród Polaków. Według WHO na zaburzenia psychiczne narażona aż jedna czwarta populacji. Raport ADP „Workforce View in Europe 2019” pokazuje, że na codzienny stres w miejscu zatrudnienia cierpi już co czwarty polski pracownik. Pracodawcy nie są jednak świadomi skali zjawiska – mniej niż jeden na dziesięciu Polaków decyduje się poinformować przełożonego o problemie ze zdrowiem psychicznym.

Zdrowie psychiczne w pracy – temat tabu

Zdrowie psychiczne staje się coraz częściej poruszanym tematem, m.in. dzięki zakrojonym na szeroką skalę kampanii zwiększających świadomość problemu. Niemniej badania wskazują, że nie przekłada się to na większą otwartość organizacji. – Wyniki badań ADP wyraźnie wskazują, że mimo rosnącej wrażliwości na tematy związane z kondycją psychiczną Polacy nadal uważają tego rodzaju problemy za temat tabu – nie dziwi więc, że pracodawcy mogą nie posiadać wiedzy o skali problemu w swojej organizacji. Polacy uważają, że tego rodzaju problemy mają charakter prywatny, niemal intymny – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

Polacy najbardziej nieufni

Raport ADP „Workforce View in Europe 2019” wskazuje, że blisko co drugi polski pracownik nie ujawniłby problemu ze zdrowiem psychicznym nikomu w swoim miejscu pracy. Jedynie 22,1 proc. powiedziałoby o tym wyłącznie osobom, z którymi są blisko. Mniej niż jeden na dziesięciu pracowników wyjawiłby prawdę przełożonemu, a niecałe 2 proc. nie odczuwałoby dyskomfortu, informując o tego rodzaju problemach dział HR. W porównaniu z innymi narodami Polacy są pod tym względem najbardziej nieufni.

Młodzi rozmawiają najchętniej

Zaburzenia psychiczne są tematem trudnym do poruszania zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Najczęściej ze swoimi przełożonymi o takich zaburzeniach rozmawia młode pokolenie. Wśród osób w wieku od 16 do 34 lat blisko trzy czwarte (63,28 proc.) poruszyłoby kwestię tego problemu, podczas gdy wśród osób po 55. roku życia postąpiłoby tak tylko niespełna 40 proc. (39,9 proc.).

O badaniu

„The Workforce View in Europe 2019” przedstawia opinie pracowników na temat aktualnego środowiska pracy oraz ich oczekiwania związane z przyszłością. Badanie zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters na zlecenie ADP w październiku 2018 r. Wśród z 10 585 dorosłych pracujących osób z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Raport „The Workforce View in Europe 2019” jest dostępny pod adresem: LINK.

ADP Polska

Tagi:ADPRaport ADPWorkforce View in Europe 2019