gospodarka

Rośnie zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce. Przedsiębiorstwa produkcyjne napędzają wzrost

20/05/2019

Po raz pierwszy od III kw. 2017 r. firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły więcej osób niż usługowe. Najszybsze tempo wzrostu odnotowano w dużych przedsiębiorstwach, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. przyjęły do pracy o 6,16 proc. więcej osób.

Z danych ADP Polska wynika, że przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniają więcej niż ogół rynku. W I kw. 2019 r. wzrost, w porównaniu do I kw. 2018 r., wyniósł 5,77 proc. Ogół rynku natomiast w tym samym czasie zwiększył zatrudnienie o 3,1 proc. w porównaniu do I kw. 2018 r. (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Produkcja zatrudnia więcej niż usługi Tak dobry wynik Nowoczesnej Gospodarki to w dużej mierze efekt wysokiego wzrostu w firmach produkcyjnych. Pierwszy raz od III kw. 2017 r., dynamika wzrostu w tych przedsiębiorstwach przewyższyła dynamikę firm usługowych (+5,95 proc vs +5,68 proc). Wśród nich lepiej radziły sobie duże firmy zatrudniające ponad 500 osób. W analizowanych okresie zatrudniły one o 6,16 proc. więcej osób. Wzrost w przypadku firm poniżej 500 pracowników wyniósł 4,79 proc.

Na przewagę sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki nad usługowym, obserwowaną w I kw. 2019 r., mogły wpłynąć dwa czynniki. Z jednej strony, duże firmy usługowe w obliczu niedoboru pracowników stawiają na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji pracy, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z drugiej natomiast, obserwujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które znacznie lepiej niż małe firmy produkcyjne radzą sobie z odpływem na Zachód pracowników z Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z możliwości operacyjnych większych przedsiębiorstw, mogących w obliczu trudnej sytuacji na rynku przyciągać pracowników atrakcyjniejszą ofertą płacową i bogatszym pakietem benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki W raporcie ADP wprowadzony został także Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, pokazujący różnicę w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogóle rynku. Na koniec I kw. 2019 r. wyniósł on 102,67 pkt., co oznacza wzrost o 2,67 pkt.

Koniec ubiegłego roku wskazywał na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia zarówno ogółu rynku, jak i w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że początek roku to czas wdrażania nowych strategii kadrowych, a co za tym idzie – dodatkowych budżetów na działania rekrutacyjne. Niemniej jednak w obliczu niskiej stopy bezrobocia, która w marcu osiągnęła poziom 5,9 proc., pracodawcy mają coraz większą trudność nie tylko z pozyskaniem nowych pracowników, ale również z ich utrzymaniem. Z kwartału na kwartał rosną oczekiwania pracowników, którzy coraz aktywniej poszukują dla siebie nowych, lepszych rozwiązań, np. licytując warunki pracy. W wyniku tego pracodawcy muszą dynamicznie odpowiadać na potrzeby kadr, kładąc większy nacisk na przestrzegania work-life balance, czy zwiększając pakiet benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

ADP Polska

Tagi:gospodarkaPracaRaport ADPWskaźnik Nowoczesnej GospodarkiZatrudnienieZatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce