ADP

Polacy wolą pracować na swoim?

3/07/2019

Choć freelancing w Europie cieszy się coraz mniejszą popularnością, to w Polsce zyskuje on coraz więcej zwolenników. Badanie ADP „Workforce View in Europe 2019” pokazuje, że aż 26,5 proc. polskich pracowników byłoby zainteresowanych samozatrudnieniem. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o blisko 7 pproc.

Europa odrzuca freelancing

Mimo że praca na swoim często uważana jest jako bardziej swobodna i elastyczna dla pracowników, to blisko połowa (47 proc.) badanych w raporcie ADP Europejczyków odrzuca przejście na freelancing lub samozatrudnienie. Jest to aż o 7 pproc. więcej względem poprzedniego raportu, kiedy to takiej opcji nie chciało czterech na dziesięciu respondentów.

Z odpowiedzi europejskich pracowników wynika, że szczyt popularności freelancingu mamy już za sobą. Europejczycy ponownie dostrzegają korzyści posiadania pewnej, stałej posady, tym bardziej, że coraz więcej firm otwiera się na elastyczne godziny pracy. Pracownikom coraz bardziej zależy na zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnymna szczęście pracodawcy to dostrzegają i wprowadzają rozwiązania, które mają na celu dać ludziom czas na realizację pasji i spędzanie czasu z bliskimi – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Polacy stali w poglądach

Co ciekawe, wśród polskich pracowników odsetek osób, które zdecydowanie nie są zainteresowane freelancingiem ani zatrudnieniem, nie zmienia się i wynosi on 38 proc. Łatwo więc zauważyć, że pracą na własną rękę interesuje się lub korzysta z takiej formy już ponad 60 proc. naszych rodaków. Wpływa na to ma między innymi specyfika rynku.

Polski rynek pracy zdecydowanie różni się od rynków państw zachodnich pod względem wysokości wynagrodzeń. Warto też pamiętać o kwestii kosztów pracy. Dochody z działalności gospodarczej są w Polsce opodatkowane (włączając w to obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych) stosunkowo nisko w porównaniu do kosztów umów o pracę (w szczególności w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym oraz odprowadzania składek ZUS od minimalnej podstawy). Wiele osób wystawia więc fakturę, ale de facto wykonuje działalność o znamionach umowy o pracę. W tym świetle, przyczyn odnotowanego w badaniu ADP wzrostu zainteresowania samozatrudnieniem wśród Polaków można upatrywać w chęci obniżenia obciążeń podatkowych i uzyskiwania wyższych dochodów – mówi Tomasz Czerkies, prawnik w ADP Polska.

Praca na całe życie

Interesujące dane dotyczą również lojalności pracowników. Wśród Europejczyków wyraźnie widać wzrost zainteresowania pracą w jednej firmie przez całe życie. Ponad jedna czwarta (27,2 proc.) badanych przewiduje, że zostanie w aktualnej pracy aż do końca kariery zawodowej.

Opinia ta jest jednak zdecydowanie popularniejsza wśród starszych pracowników – taką opcję rozważa 37,4 proc. osób w wieku 45-54. Zazwyczaj respondenci uważają, że u jednego pracodawcy będą pracować nieco mniej niż cztery i pół roku. Dużą różnicę między polskimi pracownikami a europejskimi można zauważyć w przedziale wiekowym 34-45 lat. Jedynie 13,3 proc. respondentów w Polsce w tej grupie planuje pozostać u obecnego pracodawcy do końca kariery. W Europie odsetek takich osób to 27,9 proc.

O badaniu

„The Workforce View in Europa in 2019” przedstawia opinie pracowników na temat aktualnego środowiska pracy oraz ich oczekiwania związane z przyszłością. Badanie zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters na zlecenie ADP w październiku 2018 r. Wśród z 10 585 dorosłych pracujących osób z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Aby przeczytać pełny raport ADP „Workforce View in Europe 2019”, kliknij TUTAJ.

ADP Polska

Tagi:ADPRaport ADPWorkforce View in Europe 2019