ADP

Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie

17/12/2019

Jak wynika z raportu ADP, ponad 25 proc. Polaków codziennie odczuwa stres w pracy. Z kolei ponad 28 proc. odczuwa go kilka razy w tygodniu. Daje to nam niechlubną, ostatnią pozycję w Europie. Pod względem reprezentowanych zawodów, do codziennego stresu przyznaje się najwięcej finansistów i pracowników sektora ochrony zdrowia – aż 38 proc. zatrudnionych przyznaje, że odczuwa codzienny stres. Najmniej stresują się z kolei pracownicy sektora IT.

Polacy najbardziej zestresowanym narodem
Porównując wyniki badań z innymi krajami, Polska jest na szarym końcu europejskiej stawki pod kątem odczuwania codziennego stresu, odbiegając od średniej europejskiej o 8 p.p. Przed nami w rankingu plasują się tylko Niemcy, wyprzedzając nas jednak o 5 p.p. Najlepiej w rankingu wypada Holandia, w której aż 22 proc. pracowników nie doświadcza stresu wcale, natomiast codzienny stres odczuwa zaledwie 8 proc. pracowników.

Zestresowany, czyli mało produktywny
Stres jest też wymieniany jako jeden z czynników uniemożliwiających efektywną pracę. Niemal 11 proc. zatrudnionych podaje go jako barierę większej produktywności. Co ciekawe, najczęściej przyznają to młodzi pracownicy poniżej 24 roku życia (ponad 21 proc.), a najrzadziej – najstarsi w wieku 55+ (zaledwie 5 proc.). Z kolei jako najczęstsze źródło demotywacji w pracy pracownicy podają brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym, z czego przewagę w tej grupie stanowią kobiety – 15 proc. z nich uważa, że odpowiedni balans między ich życiem prywatnym i pracą jest naruszony. Jak podkreśla Anna Barbachowska, taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność firmy.

Stres czasami potrafi pozytywnie wpłynąć na produktywność pracownika, ponieważ działa mobilizująco i pomaga przy wypełnianiu obowiązków w krótkim czasie. Jednak po długim czasie regularnego doświadczania stresu w pracy produktywność spada, pojawia się chroniczne przemęczenie, co w rezultacie może doprowadzić do wypalenia zawodowego oraz depresji. Dlatego pracodawcy powinni dbać o równowagę psychiczną swoich pracowników i zapewnić im odpowiedni balans między odpoczynkiem a wykonywaniem obowiązków – podkreśla ekspertka.

ADP Polska

Tagi:ADPraport ADPWorkforce View in Europe 2019