innowacyjne firmy

Pracodawcy zatrudniają coraz wolniej

30/07/2019

Jak wynika z najnowszego raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce – Q2 2019”, innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły w II kw. 2019 r. o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Jednak w zestawieniu z ubiegłymi kwartałami widoczne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia.

W porównaniu natomiast z ogółem rynku (dane Głównego Urzędu Statystycznego), firmy Nowoczesnej Gospodarki odnotowały znacznie wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (NG: 5,43 proc. vs ogół rynku: 2,7 proc.). W wyniku tego, Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, bazujący na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku, wzrósł do poziomu 105,4 pkt.

Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3 proc. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych, jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przygotowane na taką ewentualność – mówi Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Małe firmy usługowe rozwijają się najszybciej

W głównej mierze na wzrost zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w II kw. 2019 r. zapracowały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, które w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zwiększyły zatrudnienie o 7,74 proc. Na szczególną uwagę zasługują małe firmy usługowe, które w II kw. zatrudniły o 8,3 proc. więcej osób niż w II kw. 2018 r.

Przemysł coraz słabiej

W I kw. 2019 r., po raz pierwszy od III kw. 2017 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach usługowych (+5,68 proc. vs I kw. 2018 r.) była mniejsza niż w produkcyjnych (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.). II kw. nie utrzymał jednak tej tendencji. Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach więcej osób zatrudniono w firmach usługowych (+5,64 proc. vs II kw. 2018 r.) niż produkcyjnych (+5 proc. vs II kw. 2018 r.). Tym samym dystans między usługami a produkcją wynosi 0,64 p.p.

Jak wynika z najnowszych badań GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach, m.in. w produkcji odzieży i metali. Wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja jest największa od sierpnia 2012 r. Mamy zatem pierwsze symptomy, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na sytuację u zachodniego sąsiada prawdopodobnie dobiega końca. Zweryfikują to ostatecznie najbliższe dwa kwartały – mówi Anna Barbachowska. – Dla polskich pracodawców najważniejsze są jednak prognozy dotyczące rosnącego bezrobocia w Niemczech i trudniejsze niż się spodziewano wymagania dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemców. Dzięki tym czynnikom naszym firmom nie grozi odpływ Ukraińskich i Białoruskich pracowników na Zachód – podsumowuje Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:innowacyjne firmyNowoczesna GospodarkaRaport ADP