innowacyjne firmy

Rekordowo niska dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki

19/11/2019

W III kwartale 2019 r. innowacyjne firmy zatrudniły o 5,07 proc. więcej pracowników niż w podobnym okresie w ubiegłym roku. Wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki został przedstawiony w raporcie „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce – Q3 2019”, przygotowanym przez firmę ADP.

Chociaż w ujęciu kwartalnym zauważalne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia, to w innowacyjnych firmach niezmiennie jest ona wyższa od ogółu rynku. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie lipiec-wrzesień przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc. w porównaniu do III kwartału 2018 r.

Od III kwartału 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Największym wyzwaniem, które z miesiąca na miesiąc narasta, jest niedobór pracowników. Na koniec września mieliśmy do czynienia z najniższą od 29 lat stopą bezrobocia, wynoszącą 5,1 proc. Dla polskich pracodawców kluczowe są również rosnące koszty prowadzenia biznesu, związane z np. dużą konkurencją w kwestii oferowanych wynagrodzeń, obowiązkiem wprowadzenia PPK, czy wzrostem płacy minimalnej – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Produkcja wyhamowuje

Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce wciąż utrzymuje się powyżej 5 proc., to jednak w sektorze produkcyjnym odnotowano najniższy rezultat od 2014 r. W omawianym okresie firmy produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 3,89 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Przyczyniły się do tego głównie duże firmy produkcyjne zatrudniające powyżej 500 osób. W danym okresie zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 3,61 proc.

Mimo że Polska jest liderem w Unii Europejskiej w przyznawaniu legalnego prawa pobytu cudzoziemcom, to jednak nie rzutuje to na wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach produkcyjnych. Wręcz przeciwnie. Nasi wschodni sąsiedzi są coraz mniej zainteresowani pracą w Polsce. Głównie ze względu na polepszającą się sytuację gospodarczą na Ukrainie oraz rosnące zainteresowanie pracą w Czechach i Słowacji. Szansą dla krajowych firm może okazać się natomiast Brexit i możliwy powrót części polskich emigrantów. Dlatego już teraz należy przygotowywać odpowiednie warunki do ich efektywnej asymilacji w kraju – mówi Anna Barbachowska.

Małe firmy usługowej zatrudniają najdynamiczniej

W III kwartale 2019 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy z sektora usługowego, które zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. w porównaniu do III kwartału 2018 r. Jest to najlepszy rezultat od I kwartału 2012 r., kiedy dynamika wzrostu wynosiła 17,2 proc. Natomiast w dużych firmach usługowych dynamika zatrudnienia nieznacznie wyhamowała, osiągając 4,45 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tym samym dystans między małymi i dużymi przedsiębiorstwami wyniósł rekordowe 5,13 p.p.

To już kolejny raport ADP, z którego wynika, że znacznie lepiej z wyzwaniami rynkowymi radzą sobie przedsiębiorstwa usługowe Nowoczesnej Gospodarki. Często to właśnie te firmy, w przeciwieństwie do produkcji, oferują swoim pracownikom szeroki wachlarz benefitów, jasną ścieżkę kariery, a także atrakcyjne warunki finansowe. Według najnowszych badań „Monitor Rynku Pracy”, główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych w ostatnim kwartale była właśnie chęć rozwoju – tłumaczy Anna Barbachowska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

O tym, że firmy z Nowoczesnej Gospodarki radzą sobie lepiej z wyzwaniami rynku świadczy także rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki. Bazuje on na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki oraz ogółu rynku. W III kwartale 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,07 proc. pracowników niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Z kolei ogół rynku zatrudnił o 2,6 proc. więcej osób niż w III kwartale 2019 r. W efekcie wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł o 2,47 p.p i wyniósł 107,87.

ADP Polska

Tagi:innowacyjne firmyNowoczesna Gospodarkaraport ADPZatrudnienie