ADP

Przepisy RODO z Unii Europejskiej do USA? Kalifornia już je ma

27/06/2019

Niedawno minął rok od wprowadzenia w Unii Europejskiej Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Było to pierwsze prawodawstwo na świecie, które ujednolicało podejście do ochrony danych w tak wielu państwach. O tym, że inicjatywa okazała się sukcesem najlepiej świadczy fakt zainteresowania implementacją podobnych przepisów przez inne kraje na świecie.

Wzrost świadomości na całym świecie

Wprowadzenie przepisów o ochronie danych osobowych RODO było przyczynkiem do globalnej rozmowy na temat prywatności – dzięki nim w społeczeństwach zauważalna jest większa świadomość praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności danych. Rozporządzenie nie tylko ujednoliciło zasady w całej Unii Europejskiej, ale też zwiększyło możliwości egzekwowania przepisów przez odpowiednie organy nadzorujące. Obecnie podmioty zajmujące się naruszeniami RODO w całej Europie głośno mówią o tym, że są przytłoczone liczbą otrzymywanych zgłoszeń.

Brazylia i Kalifornia już mają swoje RODO

Nie ma także wątpliwości, że RODO wpłynęło na prawo prywatności danych osobowych także w krajach poza Unią Europejską. Na przykład w Brazylii ustawa Lei Geral de Proteçao de Dados Pessoais dobrze odzwierciedla strukturę europejskiego rozporządzenia. Jeszcze ciekawsza jest kalifornijska ustawa California Consumer Privacy Act, która choć nie jest tak obszerna to w jej zapisach której wyraźnie widać wpływ RODO. Choć Kalifornia jest pierwszym stanem w USA, który wprowadził kilka nowych praw odnośnie do ochrony danych osobowych to zdaniem Cécile Georges, Global Chief Privacy Officera w ADP to dopiero początek.

- Wprowadzenie RODO w krajach Unii Europejskiej wywołało dyskusję na temat potrzeb ochrony prywatności także w USA. Wydaje się, że Kalifornia jako pierwszy stan, który uchwalił ustawodawstwo o tak szerokim zakresie prywatności danych, będzie punktem odniesienia dla reszty Stanów Zjednoczonych. W związku z tym można oczekiwać, że prawo kalifornijskie stanie się de facto ogólnokrajowym, kompleksowym prawem dotyczącym prywatności – mówi ekspertka.

Firmy na tym zyskają

Co to w praktyce oznacza dla firm? Można założyć, że istotną korzyścią dla nich będzie uproszczenie procesy przenoszenia dane do innych państw. RODO, chociaż jest dość rygorystyczne, zawiera również listę mechanizmów wspierający politykę danych. Pomocne w tym mogą być tzw. BRI (Binding Corporate Rules) które umożliwiają firmom legalne przesyłanie danych osobowych poza Unię Europejską w coraz bardziej połączonym i zglobalizowanym świecie.

ADP Polska

Tagi:ADPRODO