ADP

„Ciche pokolenie”? Zetki mają głos!

19/03/2020

Jacy są przedstawiciele pokolenia Z? Przede wszystkim pewni siebie i cenią sobie swobodę w zatrudnieniu. Ta generacja już zaczyna zmieniać rynek pracy. Z danych ADP Polska wynika, że zdecydowana większość „Zetek” uważa, że ma odpowiednie kompetencje aby odnieść sukces w pracy.

Jak dowodzą wyniki z raportu „Workforce View in Europe 2019” aż 81 proc. pokolenia Z uważa, że ma odpowiednie kompetencje do osiągnięcia sukcesu w pracy, podczas gdy średnia europejska wśród pracowników w tym samym wieku wynosi 84 proc. Zetki wyróżnia również wysoki optymizm – 79 proc. polskich pracowników w wieku 16-24 pozytywnie postrzega swoją przyszłość w obecnym miejscu pracy. Jednak wyższym stopniem optymizmu cechują się ich europejscy rówieśnicy (83,7 proc.)

Już teraz wiemy, że pracodawcy, aby zatrzymać „Zetki” w firmie, będą musieli znacznie zmienić dotychczasowy styl zarządzania zespołem. W pokoleniu Z pokładane są duże nadzieje związane z kryzysem pracowniczym. W odróżnieniu od millenialsów i pokolenia X, najmłodsi pracownicy przywiązują ogromną wagę do równego traktowaniu i partnerskich relacji z szefem. Ważna jest również dla nich misja firmy i realizowane przez nią działania CSR – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

Samozatrudnienie? Tak, poproszę!

Chociaż z jednej strony Zetki bardzo stawiają na rozwój, to z drugiej ogromne znaczenie mają dla nich działania CSR. To też generacja, która lubi stawiać na swoim. Jak wynika z badania ADP, „Zetki” to najliczniejsza grupa wiekową, która rozważa samozatrudnienie lub freelancing. Ponad 72 proc. z nich jest zainteresowanych takim rodzajem pracy. Co ciekawe, ich europejscy rówieśnicy nie podzielają tego zapału (odpowiednio 58 proc.). Chociaż w osobistej karierze „Zetki” cenią sobie samodzielność, to bez problemy nawiązują kontakty i szybko zgrywają się z grupą, co sprawia, że są dobrymi pracownikami.

Chociaż cechuje ich pewność siebie i są komunikatywni, a także bardzo szybko dopasowują się do wymagań współczesnego świata, to jednak „Zetki” nie są wolne od wad – ich lojalność względem pracodawcy jest niższa w porównaniu do innych grup wiekowych. Niewielu z nich deklaruje chęć pozostania w obecnej pracy dłużej niż 5 lat – komentuje Anna Barbachowska.

Czego nie robić, aby nie stracić „Zetki”

Skupione na swoim rozwoju „Zetki” nie lubią stać w miejscu. Dlatego, aby zatrzymać przedstawiciela tego pokolenia w firmie, najlepiej stawiać mu nowe wyzwania. Ważny jest również fakt, wedle którego pokolenie Z dużą wagę przywiązuje do równości i równouprawnienia – w badaniu ADP aż 76 proc. z nich deklaruje, że zmieniłoby pracę, gdyby w ich obecnym miejscu zatrudnienia płace kobiet i mężczyzn nie byłyby równe. „Zetki” zauważają również na dyskryminację ze względu na wiek – odczuwanie jej deklaruje 11 proc. z nich. Pod tym względem są podobne do millenialsów – ponad 12 proc. pracowników tego pokolenia odczuwa, że ze względu na ich wiek ich kompetencje nie są właściwie docenianie.

ADP Polska

Tagi:ADPHRrynek pracyWorkforce View in Europe 2019