ADP

Co trzeci Polak czuje się dyskryminowany w pracy

30/09/2020

Z badania „Workforce view in Europe 2020”, przeprowadzonego przed ADP wynika, że niemal co trzeci Polak doświadcza w pracy dyskryminacji. Mimo że we wrześniu minął rok od nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany objęły wtedy m.in. ustalenie dotyczące działań antydyskryminacyjnych I antymobbingowych – to wciąż w Polsce niewiele zatrudnionych osób zgłasza nierówne traktowanie swoim przełożonym.

Rok temu w zycie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, która obejmowała zapisy dotyczące m.in. nierównego traktowania pracowników i mobbingu. Nowe przepisy niewątpliwie stały się dla pracowników udogodnieniem. Dzięki nim, pracownicy mogą otwarcie wskazać obszar, który według nich spowodował dyskryminację. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy powinni informować pracowników komu, ale też, w jakich przypadkach mogą zgłaszać zachowania dyskryminacyjne. Zatrudnieni powinni więc wiedzieć do kogo udać się z informacją związaną z nierównym traktowaniem. Jaka jest jednak rzeczywistość?

Kogo dotyka dyskryminacja?

Wyniki badania ADP pokazują, że zjawisko dyskryminacji dotyczy aż 30 proc. polskich pracowników. Najczęściej nierówne traktowanie związane jest z wiekiem (10 proc.) wyglądem (6 proc.) oraz płcią (6 proc.). Dyskryminacja ze względu na płeć to częstsze zjawisko w przypadku kobiet – 10 proc. – w przypadku mężczyzn – 2 proc. Co ciekawe zachowań dyskryminacyjnych ze względu na wiek równie często doświadczają starsi, jak i młodzi pracownicy. (55+ - 20 proc./ 18-24 – 15 proc.)

Jak wynika z badania ADP, w ciągu roku zwiększyła się liczba osób, które doświadczyły dyskryminacji ze względu na wiek. Problem ten dotyczy szczególnie osób powyżej 55 lat. Rok temu na tzw. ageizm zwracało uwagę 13 proc. pracowników w tym wieku. W tegorocznej edycji badania ich odsetek wyniósł już ponad 20 proc. Może mieć to źródło w niesłusznym założeniu, że młodsze osoby lepiej radzą sobie z wyzwaniami dot. cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Z kolei pracownicy z pokolenia Z mogą odczuwać dyskryminację z powodu protekcjonalnego traktowania przez przełożonych. Wciąż obecne jest założenie, że młody wiek idzie w parze z beztroską i niewielkim doświadczeniem zawodowym, przez co pracodawcy nie powierzają młodszym pracownikom bardziej odpowiedzialnych zadań – komentuje Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Co zrobić z zachowaniem dyskryminacyjnym?

Mimo, że 37 proc. badanych uważa, że czułoby się komfortowo, informując o nierównym traktowaniu, to tylko 47 proc. deklaruje, że wie, do kogo mogłoby się z tym zwrócić. Okazuje się, że obecnie Polacy nie wiedzą komu mogą zgłosić problem dyskryminacji. Prawie 15 proc. badanych uważa, że w ich miejscu pracy nie są przestrzegane zasady związane z równym traktowaniem, a 10 proc twierdzi, że przedsiębiorstwo, w którym pracują, nie posiada właściwego działu HR, który przyjąłby informację o zachowaniu dyskryminacyjnym.

Świadomość Polaków dotycząca dyskryminacji nie jest na wysokim poziomie. Jak wynika z badania Rzecznika Praw Obywatelskich, choć większość społeczeństwa raczej prawidłowo rozpoznaje nierówne traktowanie, to niewiele osób wie, że takie zachowania są prawnie zakazane. Stąd też mało pracowników informuje o nich przełożonych. Co ciekawe, choć z dyskryminacją częściej spotykają się kobiety, to jednocześnie mniej z nich deklaruje gotowość do zgłaszania problemu. Wynika to z tego, że Polki wciąż wolą załatwiać takie sprawy „po cichu” lub boja się konsekwencji zgłoszenia problemu ale też po prostu nie wiedzą, że takie zachowania łamią ich prawa – twierdzi Anna Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPdyskryminacjaWorkforce View in Europe 2020