ADP

Czy pracownicy 55+ są potrzebni na rynku pracy?

27/01/2020

Wiele już wiemy o charakterystyce i roli w rynku pracy pokolenia Z i millenialsów. Wciąż jednak mało mówi się o starszych pracownikach – ich potrzebach i znaczeniu w wykonywanych zawodach. Jacy są pracownicy 55+? Z badań ADP „Workforce View in Europe 2019” wynika na przykład, że są grupą, która najmniej się stresuje!

Stereotypy dotyczące pracowników 55+

Pracownicy 55+ na rynek wchodzili w latach 80., z kolei główne doświadczenie, które ukształtowało ich w danej branży, zdobywali w latach 90. – był to więc czas dynamicznie rozwijającego się polskiego kapitalizmu. Pracownicy Ci od początku swojej kariery musieli nieustannie zdobywać nowe kwalifikacje, co świadczy o tym, że zmiany i szybkie tempo pracy nie są im obce. To świadczy o tym, że wbrew panującym stereotypom, pracownicy w tym wieku uczą się języków obcych, nadążają za rozwojem technologicznym oraz korzystają z mediów społecznościowych. Z badań „Workforce View in Europe 2019” wynika, że 85 proc. silversów uważa, że ma odpowiednie umiejętności, które pomagają im osiągnąć sukces w pracy. Nie są to zatem pracownicy, którzy nie znają swojej wartości.

Wokół pracowników w wieku 55+ narosło wiele stereotypów. Często uważa się, że są to ludzie nienadążający za zmieniającym się światem, nieznający najnowszych technologii. Nic bardziej mylnego. Pracownicy z tego przedziału wiekowego wciąż są bardzo aktywni zawodowo i chętnie uczą się nowych rzeczy. Mają również ogromne znaczenie dla rynku pracy, bo są idealnymi kandydatami do mentoringu. Młodsze pokolenia mogą się od nich wiele nauczyć – mówi Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska

Jakie perspektywy ma pracownik 55+?

Czy pracownicy 55+ są zadowoleni ze swojej pracy i czują się pewnie w związku z przyszłością w swojej pracy? 57 proc. z nich na swoją przyszłość zawodową patrzy raczej umiarkowanie optymistycznie a 18 proc. bardzo optymistycznie. Jednak niemała grupa starszych pracowników, bo jest ich 19 proc. z badanych, postrzega swoją przyszłość zawodową raczej pesymistycznie. Ponadto starsi pracownicy, a więc, przypomnijmy, na parę lat przed emeryturą, są niechętni do wprowadzania zmian w życiu zawodowym – 31 proc. z nich uważa, że zostanie w obecnej pracy przez następne 2-5 lat, a 22 proc., że do końca swojego życia zawodowego.

Za pracownikami 55+ stoi doświadczenie zawodowe i potrzeba stabilizacji. Raczej nie są zainteresowani samozatrudnieniem czy byciem freelancerem, bo mają świadomość z jak ogromnym przeorganizowaniem swojego stylu życia by się to wiązało – aż 64 proc. badanych w wieku 55+ deklaruje, że nie jest zainteresowanych taką formą pracy. To pokolenie, które budowało swoją pozycję na rynku pracy w latach, gdy w Polsce kapitalizm silnie się rozwijał, a więc pracownicy ci wolą raczej popularne w tamtych czasach stabilne formy zatrudnienia – podkreśla Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Wiara w człowieka, nie w robota

Czym jeszcze charakteryzują się silversi? Nie wierzą na przykład w powszechną robotyzację. Aż 85 proc. z nich twierdzi, że ich miejsce pracy nigdy nie zostanie zastąpione przez robota. Co ciekawe, dane ADP potwierdzają, że starsi pracownicy nie odczuwają dyskryminacji w swojej pracy – tak twierdzi niemal 78 proc. badanych. Pracownicy w wieku 55+ nie zwracają również uwagi na nierówności płacowe ze względu na płeć. Prawie 80 proc. z nich nie zauważa tego problemu w swojej firmie. Jedyne nierówności, jakie ich dotyczą, skupiają się na wieku – odczuwanie tzw. ageizmu (czyli dyskryminacji ze względu na wiek) deklaruje 13 proc. pytanych.

ADP Polska

Tagi:ADPHRpracownik 55+zarządzanie zasobami ludzkimi