ADP

Firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż radzą sobie lepiej od ogółu rynku

20/05/2020

Najwyższą dynamiką wzrostu w I kw. 2020 r. odnotowały firmy usługowe. Pomimo kryzysu związanego z koronawirusem zwiększyły zatrudnienie aż o 8,65 proc. (vs. I kw. 2019 r.) Dużo gorsze wyniki odnotowały małe przedsiębiorstwa produkcyjne, które po raz kolejny odnotowały najniższy wynik w historii raportu. W I kw. 2020 r. zatrudniły jedynie o 2,06 proc. więcej nowych pracowników, niż przed rokiem.

W porównaniu do ogółu rynku (0,8 proc. wg danych GUS vs I kw. 2019 r.), zatrudnienie w firmach Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r. wzrosło o 6,01 proc. (vs I kw. 2019 r.) i to pomimo trwającej pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń. Wpływ COVID-19 na gospodarkę nie jest jeszcze dokładnie widoczny, jednak można już mówić o jego pierwszych symptomach. Jednym z nich jest rekordowy dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami a ogółem rynku – wyniósł on w I kw. 2020 roku 5,21 p.p

Choć nie pokazuje tego jeszcze w pełni poziom stopy bezrobocia, pandemia COVID-19 wpływa na sytuację na rynku pracy. W ostatnich kwartałach największym wyzwaniem polskich pracodawców był niedobór pracowników, obecnie wiele firm walczy o utrzymanie biznesu. Należy jednak podkreślić, iż na wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. rzutowało wiele czynników – noworoczny entuzjazm i zwiększanie zatrudnienia, aby sprostać wyznaczonym celom, nieprzerwana realizacja strategii rekrutacyjnej czy też odporność na pierwsze symptomy kryzysu. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej poradziły sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w pierwszym kwartale 2020 r. Głównie ze względu na elastyczną możliwość redukcji kosztów związanych z outsourcingiem i możliwością wprowadzenia pracy zdalnej. Niemniej głębię konsekwencji pandemii koronawirusa poznamy dopiero w kolejnych kwartałach – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Nowoczesna Gospodarka rośnie dzięki dużym firmom usługowym

Innowacyjne przedsiębiorstwa usługowe kolejny kwartał z rzędu wyprzedziły firmy produkcyjne. W I kw. 2020 r. sektor usług Nowoczesnej Gospodarki odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 7,79 proc. (vs I kw. 2019 r.), podczas gdy przedsiębiorstwa produkcyjne jedynie o 2,06 proc. (vs I kw. 2019 r.). Tym razem jednak to nie małe firmy usługowe zatrudniły z większą dynamiką (+4,22 proc. vs I kw. 2019 r.) – zostały one wyprzedzone przez te, które zatrudniają powyżej 500 osób (+8,65 proc. vs I kw. 2019 r). Takie wyniki zaważyły na wzroście dystansu pomiędzy małymi a dużymi przedsiębiorstwami usługowymi, który wyniósł 4,43 p.p.v(w IV kw. 2019 r. był on na poziomie 0,05 p.p.).

Produkcja ponownie bije rekordy

Firmy produkcyjne już od 2019 r. odnotowują coraz niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia. W IV kw. wynik był rekordowo niski i wyniósł 2,94 proc. (vs IV kw. 2018 r.). Sytuacja nie uległa poprawie również w okresie styczeń-marzec 2020 r. – przedsiębiorstwa produkcyjne zakończyły I kw. tego roku na poziomie 2,06 proc (vs I kw. 2019 r.), co sprawiło, że ponownie odnotowały najniższą dynamikę wzrostu zatrudnienia w 8-letniej historii raportu.

Firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak ogół rynku, gorzej radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi, są bardziej wrażliwe na wszelkie zmiany oraz trudniej się do nich dostosowują. Należy jednak podkreślić, że wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w małych i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki było już widoczne w ostatnich trzech kwartałach 2019 r. Zatem wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. wpisują się w trend z 2019 r., wskazujący na zbliżające się spowolnienie gospodarcze – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

ADP Polska

Tagi:ADPNowoczesna GospodarkaZatrudnienie