ADP

Co trzeci polski pracownik nie słyszał o PPK

21/10/2020

Już od ponad roku znane są konkretne ustalenia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwszy etap ich wdrażania mamy już za sobą, ale świadomość polskich pracowników związana z tym tematem nadal pozostaje niewielka. Z badania “Workforce viev 2020”, przeprowadzonego przed ADP wynika, że prawie 30% pracujących Polaków nie słyszało o wprowadzanych zmianach w systemie emerytalnym, a ponad połowa (53 proc.) uważa, że o PPK wie niewiele.

Z początkiem lipca 2019 r. rozpoczęto prace and wdrażaniem pierwszego etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wyniki badania przeprowadzonego przez ADP wskazują, że z informowaniem swoich pracowników o tych planach najlepiej, choć wciąż niewystarczająco dobrze, poradziły sobie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 250 do 500 pracowników. Zaledwie 28 proc. zatrudnionych w tych firmach uważa, że ma bardzo dużą wiedzę na temat PPK, zaś aż 55 proc. twierdzi, że ich wiedza jest niewielka. Najgorzej z tym zadaniem poradziły sobie bardzo małe firmy. Aż 40 proc. pracowników z przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób deklaruje, że nie słyszało o programie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku badanych w firmach wielkości 55-99 osób – tam takiego zdania jest ponad 35 proc. zatrudnionych.

– Po pierwszym etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych jedynie 40 proc. pracowników zdecydowało się na oszczędzanie w ramach tego programu. Wynika to prawdopodobnie nie tylko z mniejszego zaufania do reform ogółem – wolimy to, co dobrze znamy i co jest sprawdzone – ale także ze złożoności programu. Wieloetapowość i niejasności związane ze zmianą wpłat, transferem środków czy rezygnacją z udziału w PPK skutecznie odstraszyły pracowników – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. – Warto jednak wspomnieć, że uczestnictwo w programie, a także wiedza na jego temat zależą w dużej mierze od zaangażowania pracodawcy w szczegółową komunikację na temat PPK. Jak wynika z badania ADP, ci jednak nie do końca wywiązali się z tego zadania, ograniczając się jedynie do poinformowania pracowników o możliwości przystąpienia do programu – dodaje.

Wiekowa świadomość

Okazuje się, że największą świadomość dotyczącą program PPK deklarują starsi pracownicy. Ponad 78 proc. zatrudnionych w wieku 45-55 lat, informuje, że słyszało o wprowadzanych zmianach związanych z systemem emerytalnym. Takiego samego zdania jest aż 84 proc. badanych z grupy pracowniczej 55+. Najmniejszą świadomość przejawiają pracownicy pokolenia Z czyli grupy wiekowej 18-24 lata. Tutaj, aż 42 proc. zatrudnionych nie słyszało nawet o PPK.

Niewielkie zainteresowanie i mała świadomość młodszych pracowników na temat zmian w systemie emerytalnym mogą wynikać z przekonania, że kwestia ta dotyczy ich w mniejszym stopniu. Młody wiek to nie jest jeszcze moment, aby myśleć o odkładaniu pieniędzy na bezpieczną starość, a raczej o inwestowaniu w swoją najbliższa przyszłość, a co za tym idzie, aby zarabiać jak najwięcej. Natomiast pracownicy w wieku 55+, którzy są przed przejściem na emeryturę, z większą uwagą przyglądają się czekającym ich zmianom i postrzegają je jako coś, co realnie wpływa na ich bliską przyszłość oraz wzmaga poczucie bezpieczeństwa co do owej przyszłości – twierdzi Anna Barbachowska.

II etap wdrażania programu PPK rozpoczął się w styczniu 2020 r., jednak ze względu na pandemię wywołaną Covid-19, przedłużono termin zawierania umów. Polski Fundusz Rozwoju poinformował pod koniec lipca, że II i III etap zostaną ze sobą połączone i będą trwać do 27 października tego roku. Programem łącznie objętych zostanie 68 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 3,7 mln pracowników. Przy czym 2 tys. małych i 11 tys. średnich firm dokonało już wdrożenia PPK.

Specyficzny okres trwającej pandemii koronawirusa będzie skutkować koniecznością zmiany w podejściu do wdrożenia PPK. Pracodawca wdrażający PPK ma szereg obowiązków informacyjnych, stąd szczególnym wyzwaniem będzie realizacja tych obowiązków w obecnej sytuacji. Warto precyzyjnie ustalić kanały komunikacji, ale też i określić harmonogram informowania pracowników o poszczególnych elementach PPK, a bardziej ogólnie – informowania pracowników o samej idei PPK. Wreszcie podkreślić należy, że pracodawca nie może nakłaniać osób zatrudnionych do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, ponieważ takie działanie jest karalne. Kluczowy w mojej ocenie będzie również czynnik czasu, z uwagi na dużą grupę przedsiębiorców, którzy będą teraz obejmowani programem. Innymi słowy, im szybciej pracodawca rozpocznie konkretne działania w celu wdrożenia PPK, tym przeprowadzi to lepiej, skuteczniej i zapewne też z uwzględnieniem optymalizacji kosztów wdrożenia – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska.

ADP Polska

Tagi:ADPPPKWorkforce View 2020