ADP

Firmy Nowoczesnej Gospodarki lepiej niż ogół rynku reagują na kryzys

27/08/2020

Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2020”, innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej niż ogół rynku poradziły sobie z wyzwaniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Przedsiębiorstwa te w II kw. 2020 r. zwiększyły zatrudnienie o 3,73 proc. (vs. II kw. 2019 r.), podczas gdy dynamika zatrudnienia wśród ogółu firm spadła do –2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. W wyniku tego odnotowano największą różnicę pomiędzy Nowoczesną Gospodarką a ogółem rynku w niemal dziesięcioletniej historii raportu.

Z danych ADP wynika, że przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki wyprzedzają pod względem dynamiki zatrudnienia ogół rynku aż o 5,73 p.p. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł rekordowe 122,23. Wpływ na to miał najniższy wynik ogółu rynku w niemal dziesięcioletniej historii raportu (-2 proc. vs II kw. 2019 r. wg danych GUS).

Porównując innowacyjne przedsiębiorstwa i ogół rynku widać dużą różnicę na korzyść tych pierwszych. Oznacza to, że awangarda biznesu skuteczniej radzi sobie ze skutkami kryzysu. Od początku roku różnica między Nowoczesną Gospodarką a ogółem przedsiębiorstw przekracza 5,5, podczas gdy w ubiegłym roku najwyższy wynik wynosił 3,42 (IV kw.). Jednym z powodów tego rozdźwięku są inwestycje w nowe technologie i cyfryzację, która – jak udowodniły ostatnie miesiące – jest szansą na zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Dodatkowo, innowacyjne firmy o wiele wcześniej wdrażały niestandardowe rozwiązania, stąd łatwiej było im przenieść zespoły w tryb pracy zdalnej. Nie musiały dzięki temu wstrzymywać rekrutacji, którą skutecznie, przy pomocy odpowiednich narzędzi, można przeprowadzić także online – powiedziała Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Produkcja zwiększyła zatrudnienie

Na wynikach Nowoczesnej Gospodarki w największym stopniu zaważyły duże przedsiębiorstwa produkcyjne, które przyjęły aż o 6,23 proc. więcej nowych pracowników niż przed rokiem. Tym samym, sektor firm produkcyjnych odnotował duży wzrost po ostatnich, historycznie najniższych kwartałach. W I kw. 2020 r. dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych wynosiła zaledwie 2,06 proc. (vs I kw. 2019), podczas gdy w II kw. 2020 r. było to już 5,46 proc. (vs. II kw. 2019 r.). Warto zauważyć, że także małe przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie i od kwietnia do czerwca wzrosło ono o 2,43 proc. wobec tego samego okresu 2019 r.

W drugim kwartale odnotowano znaczny wzrost dynamiki zatrudnienia szczególnie w firmach produkcyjnych. Wynika on z zwiększonej produkcji firm tego sektora. Ze względu na niepokój związany z przerwami w łańcuchach dostaw, które miały miejsce w czasie lockdownu, firmy, chcąc zabezpieczyć się na wypadek drugiej fali pandemii, uzupełniały zapasy magazynowe. A zwiększona produkcja, to większe zapotrzebowanie na pracowników – komentuje Anna Barbachowska.

Zmalała dynamika zatrudnienia w usługach

Choć do niedawna to firmy usługowe były motorem napędowym Nowoczesnej Gospodarki, to obecnie sektor ten odnotował nieco mniejszą dynamikę zatrudnienia (+2,96 proc. vs II kw. 2019 r.). Dla porównania, wzrost zatrudnienia dla tego sektora w I kw. 2020 r. wynosił 7,79 proc. (vs I kw. 2019 r.). Od kwietnia do czerwca w większym stopniu wzrosło zatrudnienie w małych przedsiębiorstwach usługowych (+5,73 proc. vs II kw. 2019 r.) niż w dużych firmach (+2,32 proc. vs II kw. 2019 r.).

Na gorszym wyniku firm usługowych w największym stopniu zaważył popyt na ich ofertę. Branże takie jak eventowa czy gastronomiczna wciąż nie podniosły się po najgorszych miesiącach, muszą szukać oszczędności i zabezpieczać się na przyszłość. Wobec tego przedsiębiorstwa te dużo ostrożniej podchodzą do inwestycji czy rekrutacji nowych pracowników – uważa Anna Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPNowoczesna Gospodarka