Elastyczne warunki pracy

Psy szczekają, nic strasznego! 3 wskazówki dotyczące zarządzania pracownikami zdalnymi

21/04/2020

Menedżerowie pracowników, którzy pracują z domu — tymczasowo lub na stałe — mogą skorzystać z tych najlepszych praktyk.

Z wielu powodów liczba pracujących zdalnie rośnie. Kierowanie takimi pracownikami wymaga innego podejścia, zwłaszcza gdy pracujący zdalnie doświadczają nagłych zmian z powodu nieoczekiwanego wydarzenia. Jak firmy mogą utrzymać produktywność i zaangażowanie u pracowników zdalnych?

Bądź liderem

Wyznacz jasny cel i oczekiwania, które utrzymają produktywność pracowników. Nawet jeśli są w domu, ich obowiązki pozostają takie same, jak w tradycyjnym biurze — może poza zasadami ubioru.

Podejdź kreatywnie do utrzymania zaangażowania pracowników i świadomości, że są częścią zespołu. Bez możliwości plotkowania w biurze, znajdź inne rozwiązania, by utrzymać przyjazne stosunki i relacje w zespole.

Skup się na ludziach. Każdy inaczej postrzega pracowanie z domu i wymaga innego podejścia od menedżera. Nie wszyscy będą zadowoleni z tej zmiany.

Pokaż i omów możliwości nauki zdalnej, by wspomóc rozwój pracowników.

Przygotuj się na wyzwania

Pracownicy zdalni i ich menedżerowie będą musieli przyswoić sporo nowej wiedzy. Nie wszystko będzie szło gładko, zwłaszcza na początku, ale to nic złego. Uznaj to za wyzwanie, poszukaj lepszych sposobów, by być liderem, uczyć się i rozwijać.

Problemy, których rozwiązanie było łatwe w biurze, mogą stanowić większą przeszkodę dla pracowników rozproszonych. Czy każdy ma mieszkanie wyposażone w odpowiednią technologię? Spotkania wirtualne mogą wymagać wcześniejszego planowania, by wszystko działało przed umówionym połączeniem.

Bycie liderem wirtualnych zespołów wymaga zrozumienia. Trzeba tolerować dzwonek do drzwi, szczekającego psa czy hałasujące dzieci w tle. Należy zgłaszać takie niedogodności — członkowie zespołu mogą przecież nie wiedzieć, z jakimi wyzwaniami się mierzysz.

Wykaż się elastycznością i wykorzystaj swój talent

  • Zachęcaj do wymiany opinii
  • Wykorzystaj komunikację w czasie rzeczywistym
  • Wprowadź codzienne wirtualne godziny pracy dla osób mających trudności z pracą zdalną
  • Zaoferuj szkolenia z zakresu prezentacji i umiejętności wypowiadania się w kontekście zdalnych narzędzi komunikacji. Praca przed kamerą internetową i mikrofonem może się bardzo różnić od prowadzenia prezentacji PowerPoint przy stole.

Bądź w kontakcie

To ważne, by pracownicy utrzymywali ze sobą relacje na poziomie osobistym. To dobry czas, by wykorzystać grupy pracowników, zachęcając do łączenia sił i współpracy. Wspieraj zachowania, które są najlepsze dla danej kultury pracy. Niektóre przykłady to wirtualna „rozmowa przy kawie”

czy „happy hour”.

Stosowanie się do tych trzech wytycznych może ułatwić Tobie i członkom Twojego zespołu zdalnego przystosowanie się do nowego środowiska pracy, utrzymując produktywność i zaangażowanie. Razem możecie stworzyć korzystne środowisko pracy zdalnej — tymczasowej czy też w dłuższej perspektywie.

By uzyskać więcej informacji, należy wypełnić poniższy formularz

Tagi:Elastyczne warunki pracyHRMała firmaMiędzynarodowe artykułyProduktywnośćRozwójADPŚrednie firmyUczenie się i rozwójzaangażowanie pracownikówZarządzanie ludźmizarządzanie talentami