ADP

Praca podczas pandemii: szefowie naciskali na powrót do biura

18/08/2020

Jak wynika z badania ADP „Workforce view in Europe 2020”, szefowie wywierali presję na powrót pracowników do biura, w tym także w najcięższym, początkowym okresie pandemii. Naciski przełożonych odczuło aż 47 proc. badanych Europejczyków.

Przez pandemię koronawirusa wiele firm musiało przenieść się w tryb pracy zdanej. Jak się okazuje, nie wszystkie były na to przygotowane – co negatywnie odbiło się na pracownikach. I choć, jak wynika z badania portalu Gumtree i Randstadu, 69 proc. badanych uważa ją za łatwą do zorganizowania, to do tej opinii niekoniecznie przekonani są pracodawcy, którzy wywierali presję, aby pracownicy wrócili do biura.

Praca „zdalna” tylko w biurze

Jak wynika z badania ADP, najwięcej Europejczyków, bo ponad 18 proc., odczuło naciski szefów na początku pandemii. I to pomimo tego, że dla większości krajów w momencie nasilenia epidemii wydano rządowe rekomendacje przejścia w tryb pracy zdalnej. Jednak niewiele mniej, bo aż 15 proc. odczuwa presję na powrót do biura przez cały czas.

Niepokojący jest fakt, że wielu szefów na całym świecie próbowało zignorować odgórne zalecenia i namawiało pracowników, aby zrezygnowali z tzw. home office na rzecz pracy w biurze. Takie zachowanie może wynikać z nieprzygotowania na tak szybkie i radykalne przejście w tryb pracy zdalnej. Wiele firm nie miało wdrożonych i przećwiczonych procedur, nie posiadało odpowiednich narzędzi i musiało wprowadzać zmiany na ostatnią chwilę, bez przekonania o ich skuteczności. Firmy, które przed pandemią nie stosowały nawet częściowo rozwiązań pracy zdalnej, mogły mieć także duże wątpliwości co do efektywności swoich pracowników – komentuje Anna Barbachowska, HR Business Partner z ADP Polska.

Największą presję odczuli młodzi pracownicy

Jak wynika z danych ADP, największa presja na powrót do biura dotknęła młodszych Europejczyków. Ponad 62 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 lata twierdzi, że w jakimś momencie pandemii pracodawcy sugerowali im powrót do pracy w normalnym trybie. Takiego samego zdania jest 61 proc. pracowników w wieku 25-34 lata. Mniej natomiast osób powyżej 50. roku życia odczuło presję szefów. Do tego, że szefowie namawiali ich do powrotu do biura, przyznaje się „jedynie” 24 proc. badanych z tej grupy wiekowej.

Instytucje ochrony zdrowia już od początku pandemii ostrzegały, że koronawirus stanowi największe zagrożenie dla starszych osób. To mogło być powodem nacisków ze strony pracodawców na powrót młodszych pracowników. Interesująco przedstawiają się też różnice regionalne. Podczas, gdy w Europie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, blisko co drugi pracownik odczuł naciski pracodawcy, to w przypadku Indii z taką sytuacją spotkało się trzech na czterech zatrudnionych, a w przypadku Chin aż dziewięciu na dziesięciu – mówi Anna Barbachowska.

Jednak duży rozdźwięk w podejściu pracodawców widać także pod względem wielkości firm. 31 proc. pracowników z sektora MŚP przyznaje, że nie odczuło nacisków przełożonych, z kolei tego samego zdania jest 45 proc. zatrudnionych w firmach powyżej 1000 osób.

ADP Polska

Tagi:ADPkoronawirusWorkforce View in Europe 2020