ADP

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców – porady od ekspertów ADP Polska

5/06/2020

W związku z tarczą antykryzysową niejeden pracodawca zastanawia się, czy spełnia odpowiednie warunki do otrzymania konkretnych świadczeń. Kto może otrzymać dofinansowanie do wypłat pracowników? Co należy wiedzieć o warunkach tego pakietu pomocy? Czy świadczenia postojowe przysługują każdemu przedsiębiorcy? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci ADP!

⦁ Komu należy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników należy tym przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych. Co ważne, o dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą ubiegać się ci, którzy nie mają zaległości w ZUS, podatkach do III kw. 2019 r. oraz których firmy nie są zagrożone możliwą upadłością. Jest ono przynależne w sytuacji, gdy w związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów. Poza dofinansowaniem do wypłat pracodawca otrzymuje także środki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników. Wszystkie te świadczeń są wypłacane przez 3 miesiące od podpisania umowy.

– Możliwe jest także dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionych. Jest ono przyznawane przedsiębiorcom, na wniosek, obejmujący okres maksymalnie do 3 miesięcy. Warunkiem otrzymania takiej dopłaty jest odnotowanie spadków w obrotach w ciągu 2 miesięcy – liczonych od 1 kwietnia tego roku w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego – mówi Marcin Mika, Director Growth & Client Success z ADP Polska.

⦁ Czy pracodawca może zlecić nadgodziny?

W czasie epidemii pracodawca może skrócić czas odpoczynku dobowego pracownika z 11 do 8 godzin oraz tygodniowego z 35 do 32 godzin – czyli, może zlecić nadgodziny. Ważne jednak jest zapewnienie pracownikowi odpowiednio wydłużonego odpoczynku w czasie kolejnych 8 tygodni.

Pracodawca może również m.in. zawrzeć z reprezentacją związkową, bądź przedstawicielami pracowników porozumienie o wprowadzeniu tzw. równoważnego systemu czasu pracy, bądź też o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu. Dzięki temu możliwe swego rodzaju uelastycznienie relacji między pracodawcą a pracownikiem, pozwalające pracodawcom z jednej strony na utrzymanie miejsc pracy, a z drugiej strony na wprowadzenie mniej korzystnych dla pracowników zasad bez konieczności stosowania długotrwałej procedury. Wśród pomysłów, które pojawiają się w przestrzeni publicznej warto również odnotować pomysły dot. wprowadzenia kont czasu pracy, niemniej ani w tarczy 1.0 ani też w tarczy 2.0 takie pomysły nie zostały przekute w obowiązujące przepisy – mówi Tomasz Czerkies radca prawny w ADP Polska.

⦁ Świadczenie postojowe – kto może je dostać i jaka jest kwota?

– Ze świadczeń postojowych mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie takie, co do zasady, jest wypłacane w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., co daje ok. 2080 zł miesięcznie. Co ważne, nie podlega ona oskładkowaniu i opodatkowaniu. – mówi Marcin Mika, Director Growth & Client Success z ADP Polska.

Wnioski rozpatrywane są przez ZUS, ale za te osoby, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, wnioski składają pracodawcy. Tacy pracownicy są uprawnieni do otrzymania świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i jeśli pracodawca nie otrzymał innej pomocy z tarczy antykryzysowej do wypłaty wynagrodzeń.

ADP Polska

Tagi:ADPkoronawirusprawo