ADP

Polacy chcą pracować na etacie

25/01/2021

Czterech na pięciu Polaków za preferowaną formę zatrudnienia uznaje umowę o pracę – wynika z badania ADP „Workforce View 2020”. Wśród zwolenników takiego rozwiązania znaleźli się nie tylko najmłodsi pracownicy, ale co ciekawe również ci po 55. roku życia.

Pokolenie X wybiera stabilizację

Polacy wciąż bardziej cenią etat niż umowy cywilnoprawne lub kontraktowe. Aż 79 proc. z nich wolałoby być zatrudnione właśnie w tej formie – pokazują wyniki badania „Workforce View 2020”. W tej grupie znalazło się zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 82 i 75 proc.). Opcję pracy na etacie wybrałyby najchętniej osoby w wieku od 41 do 54 roku życia – takiej odpowiedzi udzieliło aż 81 proc. z nich. Co ciekawe, na drugim biegunie są nie tylko najmłodsi pracownicy (wynik dla osób w wieku 18-24 to 76 proc.), ale także ci powyżej 55. roku życia, wśród których odsetek wynosi 72 proc.

– Najstarsi pracownicy często traktują pracę jako sposób dodatkowego zarobku do emerytury bądź renty, dlatego forma zatrudnienia nie jest dla nich tak istotna. Z kolei większa otwartość na inne możliwości zatrudnienia niż umowa o pracę wśród młodych pracowników, wynika z faktu, że zdobywając pierwsze doświadczenie często pracują oni w niepełnym wymiarze czasu. Zgodnie z przepisami prawa umowy cywilnoprawne są dla nich również opłacalne finansowo ze względu na zerowy PIT – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Polacy na etacie czują się bezpiecznie

Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę doceniają ją zwłaszcza za to, że daje im możliwość otrzymania kredytu w banku. Obecnie, w przypadku zatrudnienia czasowego, jest to trudne lub wręcz niemożliwe. Takiej odpowiedzi udzieliło 71 proc. badanych. Kolejną ważna zaletą etatu jest dla pracowników to, że zapewnia im poczucie bezpieczeństwa finansowego – stwierdziło tak aż 70 proc. badanych. Jest tak między innymi dlatego, że kodeks pracy, chroniący pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę daje mu szereg gwarancji, np. otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę, płatne urlopy, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych czy wynagrodzenie za czas choroby. Ponadto, 66 proc. respondentów uznało, że w umowie o pracę ważne są regularne godziny pracy. Poza tym, Polacy doceniają także inne uprawnienia, które wiążą się z etatem, takie jak ochrona przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym czy ochrona kobiet w ciąży przed wypowiedzeniem umowy.

Giggiem być

Model gig economy, czyli ogólnie pojęty rynek umów krótkoterminowych, niezależnych kontrahentów zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych i pracowników kontraktowych obecnie staje się w Polsce nie tylko coraz bardziej modny, ale również praktyczny i funkcjonalny. Polscy pracownicy coraz bardziej się do niego przekonują – ponad połowa ankietowanych (54 proc.) wskazała na możliwość uzyskania większych zarobków jako freelancer lub pracownik kontraktowy. Zdanie to podzielają w szczególności osoby młode w przedziale wiekowym 18-24 lata. Takiej odpowiedzi udzieliło 65 proc. z nich. Co ciekawe, branżą zdecydowanie najbardziej przyjazną dla freelancerów jest branża medialna. Aż 91 proc. respondentów uznało, że praca w mediach na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu zamiast etatu zapewni im odpowiedni zarobki.Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPWorkforce View 2020HR