ADP

Zapracowany jak polski rodzic

16/06/2021

Według danych z raportu ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, co trzeci polski rodzic został zmuszony podczas pandemii do kompromisu pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Ponadto dla co piątego ankietowanego zachowanie tzw. work-life balance stanowi obecnie największe wyzwanie.

Jeszcze rok temu, gdy zamknięte zostały placówki oświatowe, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak dużym wyzwaniem okaże się dla opiekunów pandemia koronawirusa. Łączenie opieki nad dziećmi uczącymi się w trybie zdalnym oraz konieczność wykonywania obowiązków zawodowych, wywołała nie tylko stres, ale także przyczyniła się do reorganizacji pracy.

Praca po pracy i w weekendy

Z badania „„People at Work 2021:  A Global Workforce View” wynika, że aż 22 proc. opiekunów, w trakcie pandemii pracowało więcej niż wynika to z ich umowy. Z kolei 15 proc. rodziców przyznało, że zdarzało się im także pełnić swoje obowiązki w weekendy lub w dni wolne od pracy. Ponadto co czwarty ankietowany rodzic brał na siebie w pracy dodatkowe obowiązki. Dane ADP wskazują  także, że duża część pracowników została zmuszona do dokonania kompromisu pomiędzy rodziną a pracą. Takiego zdania jest aż 36 proc. osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w tym 38 proc. matek oraz 34 proc. ojców. Aż 18 proc. spośród ankietowanych opiekunów przyznaje, że godzenie potrzeb rodzinnych i zawodowych stanowi dla nich największe wyzwanie związane z pandemią.  Wyższy odsetek zanotowano tylko w przypadku utrzymania zdrowia (24 proc.) oraz zarządzania stresem (20 proc.).

Praca w trybie zdalnym niesie za sobą wiele konsekwencji. W przypadku rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi, rozgraniczenie życia prywatnego od zawodowego jest jednym z największych wyzwań. Nakładana przez pracodawców presja oraz oczekiwania realizacji powierzonych zadań w takim samym stopniu jak przed pandemią, powodują konieczność pracy poza standardowymi godzinami. Niestety, często jednak odbija się to negatywnie na motywacji i efektywności pracowników – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Rosnąca rola menadżerów

W momencie niemal natychmiastowego przejścia pracowników w tryb pracy zdalnej, kluczową rolę odgrywają menadżerowie i szefowie zespołów. To właśnie w dużej mierze od nich zależy utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji, a także troska o dobry przepływ informacji czy też równomierne rozłożenie zadań na pracowników. Wyniki raportu ADP wskazują, że 33 proc. polskich rodziców uważa, że przełożeni ich zespołów nie pozwalają im na zachowanie elastyczności, nawet jeśli jest to określone w zasadach panujących w firmie.

Wiele firm wdrożyło oficjalne reguły dotyczące pracy zdalnej. Jednak ich realizacja i skuteczność zależą od kadry kierowniczej. Wyniki badania pokazują, że w większości przedsiębiorstw wskazane byłoby położenie nacisku na wzmacnianie umiejętności zarządzania zespołami na odległość. Z raportu wynika, że zaledwie 15 proc. pracowników – rodziców preferuje formę i czas pracy, z którą mieli do czynienia podczas szczytu pandemii – podkreśla Anna Barbachowska. I dodaje – Pracownicy, którzy są poddani dużej presji, a jednocześnie nie otrzymują wsparcia od swoich przełożonych, nie tylko stają się mniej efektywni, ale również bardziej podatni na wypalenie zawodowe. Wsparciem dla nich może być na przykład zmiana podejścia do oceny pracy. W ADP zamiast oceny twardych dokonań i skomplikowanych mierników, skupiamy się na miękkich „elementach”. Pracownicy co tydzień wypełniają ankietę, w której m.in. dzielą się swoimi przemyśleniami, pisząc o tym co im sprawiło radość w pracy w mijającym tygodniu ale także jakiej pomocy oczekują ze strony swojego przełożonego Biorąc pod uwagę, jak dużym wyzwaniem w czasach COVID-19 jest zarządzanie zespołami, chcemy aby pracownicy mieli jak najwyższy komfort pracy i mogli na bieżąco adresować swoje potrzeby.

ADP Polska

Tagi:ADPWFVrodzicepandemia