ADP

Pandemia COVID-19 umacnia dyskryminację płacową kobiet

8/07/2021

Jedną z konsekwencji pandemii było nałożenie na pracowników dodatkowych obowiązków lub zmiana ich roli w firmie. Jak wynika z badania firmy ADP, międzynarodowego dostawcy rozwiązań kadrowo-płacowych, mimo, że pandemia dotknęła w jednakowym stopniu obie płci, to aż 10 proc. mniej kobiet otrzymało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenia. Ponadto, co trzecia kobieta uważa, że w czasie pandemii zmniejszyły się możliwości rozwoju ich umiejętności.

W badaniu „People at Work 2021: A Global Workforce View” zbadano 32 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski. Wyniki jasno pokazują, że zakres obowiązków pracowników w czasie pandemii COVID-19 znacznie się powiększył. Według danych 34 proc. ankietowanych w Polsce stwierdziło, że otrzymało dodatkowe zadania, a 15 proc. – nowe role w firmie. I choć w przypadku tych pierwszych, wskaźnik odpowiedzi mężczyzn i kobiet jest podobny (33 proc. vs 35 proc.), to zmianę lub objęcie nowego stanowiska deklaruje 19 proc. mężczyzn i zaledwie 11 proc. kobiet.

Nierówności w płacach nadal istnieją

Sytuacja wygląda znacznie gorzej w przypadku benefitów finansowych. Blisko 70 proc. mężczyzn przyznaje, że w związku ze zmianami i przyjęciem dodatkowych obowiązków otrzymało podwyżkę lub premię. Odsetek kobiet w przypadku tego badania wynosi zaledwie 55 proc.  Nie da się ukryć, że pod tym Polska znacznie odbiega od Europy – średnia dla 17 krajów w przypadku mężczyzn wynosi 69 proc., a dla kobiet – 66 proc.

Czas kryzysu to dla wielu firm wyzwanie nie tylko pod kątem finansowym, ale także organizacyjnym. Luki kadrowe i nieobecności wywołane problemami zdrowotnymi sprawiają, że na pozostałych pracowników nakładane są nowe obowiązki. Pracodawcy, często walcząc o zachowanie pozycji rynkowej, wymagają też od zatrudnionych dodatkowego zaangażowania. Niestety, wyniki badania udowadniają, że nie wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem, a co gorsza mamy do czynienia nawet z dyskryminacją płacową – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Brak motywacji do działania

Raport sporządzony przez firmę ADP wskazuje też konsekwencje nierównego traktowania pracowników. Co trzecia kobieta w Polsce twierdzi, że z powodu pandemii zmniejszyły się jej możliwości rozwoju kariery w obecnym miejscu pracy. Szansę na zwiększenie swoich umiejętności w tym czasie upatruje tylko 16 proc. ankietowanych kobiet. Istotnym faktem jest to, że również tutaj istnieją wyraźne różnice względem płci – wśród mężczyzn odpowiedzi wynoszą odpowiednio 23 i 27 proc. Podobnie jak w przypadku benefitów finansowych, średnia dla 17 przebadanych krajów jest znacznie wyższa – procentowy udział odpowiedzi pozytywnych to 46 proc. w przypadku obu płci.

Postrzeganie sprawiedliwości przez pracowników odgrywa kluczową rolę w ich poczuciu lojalności i oddania, które z kolei wpływają na produktywność i utrzymanie talentów, a szerzej na reputację firmy. Jeśli kobiety zaczną czuć, że ich wysiłki są pomijane – szczególnie w odniesieniu do ich kolegów – spadnie ich efektywność, co może przełożyć się na gorsze wyniki firmy –  dodaje Anna Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPPay GapDyskryminacjaCOVID-10WFV