ADP

Pandemia katalizatorem zmian dla Polaków?

20/08/2021

Z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2021” wynika, że mimo że w II kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniały z większą skutecznością niż ogół rynku, to różnica między nimi zmalała nieznacznie, kształtując się na najniższym w czasie pandemii poziomie (1,97 p.p). Od kwietnia do czerwca firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania zwiększyły zatrudnienie o 3,17 proc. (vs II kw. 2020 r.), natomiast ogół rynku o 1,12 proc. (vs II kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego).

 

Mimo, że wiele sektorów gospodarki wciąż zmaga się z wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19, to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy może napawać optymizmem.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w  II kw. 2021 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  osiągnęło po raz pierwszy od początku pandemii dodatni rezultat, zwiększając zatrudnienie o 1,2 proc. (vs II kw. 2020 r.). Tym samym zmniejszył się dystans między ogółem rynku a firmami Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania. Te w  analizowanym okresie osiągnęły 3,17 proc. wzrost (vs II kw. 2020 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł o 1,97 i wyniósł 139,41[1].

 

Rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba ofert pracy, coraz wyższe płace, a także niska stopa bezrobocia – te aktualne dane rynkowe wskazują, że rynek pracy w dobrym stylu wraca do stanu sprzed pandemii. Nie dziwi zatem odnotowany w drugim kwartale tego roku wzrost zatrudnienia
w firmach ogółu rynku. Jednak to wciąż przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki skuteczniej – również w czasie pandemii – zwiększają zatrudnienie. To właśnie te nowoczesne i elastyczne firmy nie tylko lepiej radzą sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, ale również są bardziej konkurencyjne
i aktywniej oraz skuteczniej przyciągają nowych pracowników
– mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. – Oczywiście, są to tylko symptomy pozytywnych zmian i dopiero kolejne kwartały pokażą, czy tendencja ta się utrzyma – dodaje ekspertka.

Duże firmy usługowe stanowią o sile Nowoczesnej Gospodarki

 

Jako pierwsze konsekwencje wynikające z pademii odczuły firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki, notując w II kw. 2020 r. mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa produkcyjne (+2,96 proc. vs +5,46 proc.). Jednak od tamtego momentu, to właśnie ten sektor utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu, osiągając w II kw. br. 4,34 proc. wzrostu (vs II kw. 2020 r.).
O pozycji firm usługowych stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 osób, które
w analizowanym okresie zwiększyły zatrudnienie o 5,61 proc. (vs II kw. 2020 r.).

 

Wyniki pokazują, że w sytuacji znacznej konkurencji na rynku pracy, to duże przedsiębiorstwa usługowe, które często działają w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty. Duży, globalny gracz jest często dla pracowników gwarancją bezpieczeństwa, wyższej pensji, a także międzynarodowych standardów.  To właśnie innowacyjne, duże przedsiębiorstwa trzeci kwartał
z rzędu odnotowują najwyższą w zestawieniu dynamikę wzrostu –
wyjaśnia Anna Barbachowska. – Po pierwszym szoku na początku pandemii i zamrożeniu procesów rekrutacyjnych, firmy usługowe bardzo szybko dostosowały się do nowych realiów, reorganizując podstawowe procesy funkcjonowania, dzięki czemu niezależnie od tego czy w trybie zdalnym, czy stacjonarnym są w stanie utrzymać stabilność biznesu, która obecnie jest kluczowa dla osób poszukujących nowego miejsca pracy – dodaje.

 

Produkcja utrzymuje status quo

 

Jeszcze w I kw. 2021 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych stawiających na innowacyjne rozwiązania wzrosło o niespełna 1,12 proc. (vs I kw. 2020 r.), co stanowiło najniższą dynamikę wzrostu w tym sektorze w historii raportu. II kw. 2021 r. nie przyniósł istotnych zmian – zatrudnienie w tym segmencie wzrosło o 1,26 proc. (vs II kw. 2020 r.). Istotne jest jednak, że podobny wzrost odnotowały zarówno firmy zatrudniające powyżej 500 osób (+1,15 proc. vs. II kw. 2020 r.), jak i małe przedsiębiorstwa (+1,28 proc. vs. II kw. 2020 r.).

– Na początku pandemii, gdy społeczeństwo skupiło się na magazynowaniu dóbr, firmy produkcyjne utrzymały wysoką dynamikę zatrudnienia, aby odpowiedzieć na ponadprzeciętne zapotrzebowanie. Jednak kiedy popyt się unormował, wiele firm produkcyjnych musiało wyhamować produkcję, co odbiło się to również na poziomie zatrudnienia w tym sektorze. Od trzech kwartałów w produkcji odnotowujemy utrzymującą się niską dynamikę wzrostu zatrudnienia, co może oznaczać stabilizację w tym obszarze – analizuje Anna Barbachowska.


[1] Metodologia opracowywania Wskaźnika bazuje na analizie różnicy w poziomu zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki oraz ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika gromadzone są na podstawie analiz własnych ADP oraz ogólnodostępnych źródeł (np. raportów Głównego Urzędu Statystycznego). Wartość bazowa wskaźnika wynosząca 100 przypada na 1.01.2019 r. Dane aktualizowane są w ujęciu kwartalnym.

ADP Polska

Tagi:ADPNowoczesna Gospodarkazatrudnienie