ADP

Bezpłatne nadgodziny – choroba zawodowa Polaków?

16/09/2021

Pandemia COVID-19 w znaczny sposób zmieniła model pracy Polaków, ale także wpłynęła na zwiększenie się liczby przepracowanych bezpłatnych nadgodzin. Według raportu firmy ADP “People at Work 2021: A Global Workforce View”, statystyczny polski pracownik każdego tygodnia oddaje swojemu pracodawcy 5,5 godziny za darmo. Liczba wykonywanych nadgodzin w ciągu zaledwie roku wzrosła o 2,5 godziny.

Dla wielu pracowników ostatni rok to czas izloacji, braku kontaktu ze współpracownikami i pracy zdalnej. W raporcie “People at Work 2021: A Global Workforce View”, firma ADP przedstawiła, w jakim stopniu ostatni rok wpłynął na przepracowane przez pracowników godziny oraz jakie zmiany w czasie pandemii wprowadzili pracodawcy.

W dzień, w nocy, w weekendy

Praca z domu sprawiła, że wielu pracowników musiało zacząć godzić ze sobą obowiązki domowe ze służbowymi. Wypełnianie roli zawodowej i odpoczynek w tym samym miejscu w znacznym stopniu zaczęły ze sobą kolidować, a home office zamiast ułatwić pracownikom życie, dodatkowo je skomplikował. Według danych z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, blisko połowa pracowników (46 proc.) przyznaje, że wypracowuje nadgodziny. Aż 1 na 5 Polaków twierdzi, że każdego tygodnia zdarza mu się pracować od 6 do 10 godzin całkowicie za darmo.  

Pandemia istotnie zaburzyła równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym wielu pracowników. Odpisywanie na maile czy odbieranie telefonów poza wyznaczonymi godzinami, a także konieczność bycia w trybie on-line wpłynęły na wzrost wypracowywanych nadgodzin. Ciekawym rozwiązaniem, które może ukrócić takie praktyki, może stać się proponowana przez Parlament Europejski ustawa, która gwarantuje pracownikowi prawo do bycia offline po zakończonych godzinach pracy – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Praca pod kontrolą

Praca poza biurem sprawiła także, że przełożeni rozpoczęli częstsze kontrole swoich pracowników, a także analizowali wykonywane przez nich zadania. Blisko co drugi (44 proc.) ankietowany w badaniu „People at Work 2021: A Global Workforce View” przyznaje, że w trakcie pandemii, pracodawca bardziej niż kiedykolwiek zwracał uwagę na ich frekwencję w pracy oraz terminowość zlecanych zadań. 4 na 10 polskich pracowników twierdzi również, że przełożony nie daje im opcji dzielenia się pracą z innymi współpracownikami, a w blisko 30 proc. przypadków, Polacy czują się oceniani za stosowanie elastycznych metod pracy. Dodatkowo, aż połowa ankietowanych (50,5 proc.) z Polski chciałoby wykonywać pracę w takim systemie, jak robili to przed pandemią.

Pracownicy nie są w formie

Pandemia spotęgowała stres oraz wpłynęła na pogorszenie się samopoczucia pracowników. Mimo to, pracodawcy nie zainteresowali się tym obszarem. Według analiz ADP, zaledwie co drugi pracownik przyznaje, że w trakcie pandemii COVID-19 pracodawca dbał o jego dobre samopoczucie. Ponadto, niepokój budzi fakt, że w trakcie ubiegłego roku lekarze wystawili 1,5 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. To o prawie ¼ więcej niż w roku 2019. Szacuje się, że duży udział w wystawionych L4 miała depresja, spowodowana pandemią i izolacją pracowników.

Pandemia przewartościowała potrzeby pracowników oraz benefity, których oczekują od swoich przełożonych. W czasie pełnym wyzwań, wsparcie dla zatrudnionych osób powinno być jednym z najważniejszych dodatków do pracy. Trzeba zaznaczyć, że skumulowany od ponad roku stres znacznie wpływa na ich samopoczucie, a w konsekwencji także na efektywność. Warto więc by menedżerowie zadbali nie tylko o docenianie pracowników, ale także o ich zdrowie psychiczne – kończy Anna Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPWFVnadgodzinypandemia