ADP

Nowoczesna Gospodarka: duże firmy usługowe łapią wiatr w żagle i wykorzystują swoją szansę na wzrost

17/11/2021

Mimo, że wiele sektorów gospodarki wciąż zmaga się z wyzwaniami wywołanymi pandemią COVID-19, to sytuacja na rynku pracy może napawać optymizmem. Według danych z raportu “Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” sporządzonego przez ADP Polska, w III kw. 2021 r. firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły swoje zatrudnienie o 5,4 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Na ten rezultat zapracowały głównie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, które od lipca do września zatrudniły aż o 9,22 proc. więcej pracowników (vs III kw. 2020 r.).

Zmagające się z pandemią od ponad roku firmy wciąż staraj się dostosować do nowej rzeczywistości. Przyspieszona automatyzacja, cyfryzacja i potrzeba przemodelowania dotychczasowych rozwiązań w znaczny sposób wpłynęła na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” opracowanego przez ADP Polska, w III kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, skuteczniej poradziły sobie z sytuacją rynkową i odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+3,15 proc. vs III kw. 2020 r.) niż ogół rynku (+1,1 proc. vs III kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego).

 Dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i ogółem rynku ponownie, stopniowo zaczyna się zwiększać. W trzecim kwartale osiągnął on 2,05 p.p. i był nieco wyższy niż w II kw. tego roku, kiedy wynosił 1,97 p.p. Mimo, że pandemia koronawirusa wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, wiele firm stara się dostosować do panującej rzeczywistości. Przyspieszona cyfryzacja i automatyzacja, a także większa otwartość na innowacyjne rozwiązania i outsourcing usług, sprawiają, że przedsiębiorstwa należące do tzw. nowoczesnej gospodarki skuteczniej radzą sobie na rynku pracy. A konkurencja o pracowników jest duża, we wrześniu osiągnęliśmy stopę bezrobocia na poziomie 5,6 proc. – komentuje  Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

Słaba produkcja, silne usługi

Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” najgorzej z wyzwaniami spowodowanymi pandemią radzą sobie duże firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki. Z danych ADP wynika, że zatrudniają one najmniej. W III kw. 2021 r. to właśnie te przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 0,78 proc. (vs III kw. 2020 r.). Nieznacznie lepszy wynik zanotowały małe firmy produkcyjne, które w III kw. br. zwiększyły zatrudnienie o 3,15 proc. (vs III kw. 2020 r.). W wyniku tego cała produkcja zanotowała wzrost o 1,58 proc. (vs III kw. 2020 r.).

Sytuacja w sektorze produkcyjnym jest bardzo złożona, jednak jak pokazują ostatnie kwartały zmierza ona do stabilizacji. Czynnikami, które wpływają na kondycję produkcji, są m.in. rosnące koszty pracy, energii, surowców, a także stopniowe wyhamowanie popytu. Chociaż wiele przedsiębiorstw dostosowało się już do nowej rzeczywistości, to jednak wciąż, zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, panuje niepokój – mówi Anna Barbachowska. – Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych w czasie pandemii postawiło również na automatyzację najbardziej powtarzalnych procesów, w wyniku tego zmieniło się zapotrzebowanie tych firm na pracowników. Obecnie najbardziej poszukiwani są specjaliści potrafiący nie tylko obsłużyć maszynę, ale także sprostają zadaniom związanym z cyfryzacją w przedsiębiorstwie – dodaje Anna Barbachowska.

Na drugim biegunie są natomiast firmy usługowe, które zdecydowały się na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W III kw. 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły one zatrudnienie o 5,4 proc. Znaczący wpływ miały na to duże firmy usługowe, które według raportu “Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” osiągnęły aż 9,22 proc. wzrost zatrudnienia (vs III kw. 2020 r.). To ich kolejny dobry kwartał w tym roku (I kw.: +8,37 proc.; II kw.: +5,61 proc.). Nieco gorzej prezentuje się sytuacja w małych i średnich firmach usługowych Nowoczesnej Gospodarki, gdzie wzrost zatrudnienia odnotowano o 4,17 proc. (vs III kw. 2020 r.).

W sektorze usług w ostatnich kwartałach widzimy znaczne wzrosty zatrudnienia, mogące wynikać z tego, że pracownicy coraz częściej zamiast pracy w fabryce, wybierają niefizyczną formę zatrudnienia, w której mogą otrzymać takie samo lub nawet lepsze wynagrodzenie. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo konkurencyjna, jednak duże przedsiębiorstwa usługowe, często działające w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty, ponieważ mogą zaoferować większy pakiet benefitów oraz pożądaną przez rekrutujących stabilizację. Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z danymi GUS, liczba Polaków przebywających czasowo za granicą systematycznie spada i obecnie obserwujemy napływ polskich emigrantów zarobkowych do kraju. Często osoby te decydują się na pracę właśnie w firmach usługowych, gdzie spełniają wymagania co do wykształcenia oraz znajomości języków – dodaje szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

ADP Polska

Tagi:ADPNowoczesna GospodarkaUsługiProdukcja