ADP

3 najważniejsze trendy rynku HR na 2021 r.

13/01/2021

ADP, na podstawie raportu “A Post-Pandemic Workforce: Tracking Perspectives Amid COVID-19” podaje, jakie trendy wpłyną na zmiany rynku pracy w 2021 r. Najważniejsze z nich to dbałość o zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, podejmowanie działań ograniczających poziom stresu oraz wdrażanie narzędzi zwiększających elastyczność pracy.

Trend nr 1 – Bezpieczeństwo pracowników

Z badania przeprowadzonego przez ADP zaraz po wybuchu pandemii COVID-19 wynika, że najważniejsze dla pracodawców jest bezpieczeństwo pracowników. Grupę badawczą tworzyli pracodawcy zatrudniający ponad 1 tys. pracowników. Aż 39 proc. z nich uznało, że to właśnie obawa o zdrowie zatrudnionych stanowiło podstawowy czynnik determinujący wprowadzanie zmian w organizacji pracy.

– Zapewnienie pracownikom komfortu, a przede wszystkim, bezpieczeństwa w miejscu pracy to istotne czynniki, wpływające na stabilność całego przedsiębiorstwa. Pracownicy są filarem każdej firmy, stanowią o kulturze organizacji, ale również o ciągłości jej funkcjonowania. Pandemia Covid-19 pokazała nam wszystkim, jak ważnym i do tej pory często zaniedbywanym obszarem było zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Przed rokiem 2020 największą wagę do kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy przywiązywały firmy z przewagą stanowisk fizycznych. Sytuacja epidemiczna zdecydowanie uwrażliwiła nas na tę kwestię, dlatego w 2021 r. możemy spodziewać, że zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach będą dotyczyły wzmocnienia kwestii bezpieczeństwa pracowników niezależnie od branży i profilu organizacji – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Trend nr 2 – Redukcja stresu

Ze wzrostem poziomu osobistego stresu, w wyniku tegorocznych komplikacji spowodowanych pandemią, zmagało się ponad 40 proc. pracowników. Według badania „A Post-Pandemic Workforce: Tracking Perspectives Amid COVID-19” najbardziej stresogenne dla pracowników okazały się problemy związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi, strach przed zakażeniem koronawirusem czy problemy techniczne wynikające z pracy w domu. Inne badanie – „Global Workplace Study 2020” pokazało ciekawą zależność, im mocniej pracownicy doświadczyli zakłóceń i problemów związanych z wykonywaniem pracy, tym bardziej czują się odporni na wyzwania, które mogą spotkać ich w przyszłości.

– Pandemia Covid-19 zwiększyła poziomu stresu wśród dużej części społeczeństwa. Pracownicy mierzą się z problemami nie tylko natury zawodowej, ale również dużymi zmianami w życiu prywatnym. Dla przykładu, zamknięte szkoły powodują konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi przy równoczesnym wykonywaniu swoich obowiązków służbowych. Słaba jakość połączenia internetowego, obowiązki domowe, obniżone pensje, ryzyko utraty pracy lub przeciążenie, sprawiają, że zaciera się granica pomiędzy pracą a czasem wolnym. A to istotnie wpływa na nastroje pracowników – mówi Anna Barbachowska. – Można zatem przypuszczać, iż poza kwestią bezpieczeństwa pracodawcy będą zwracali uwagę także na kondycję psychiczną swojej załogi.  Już w czasie pandemii wiele firm oferowało swoim pracownikom możliwość skorzystania z porady psychologa. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że ten trend na stałe zagości w polskich firmach – dodaje ekspertka ADP.

Trend nr 3 – Elastyczny tryb pracy

Zmienia się m.in. również miejsce wykonywania pracy. Wyniki badania wykazały, że 44 proc. pracodawców stosuje elastyczne zasady pracy. Przed pandemią natomiast ten odsetek wynosił 24 proc. Takie rozwiązanie spotyka się z aprobatą ze strony pracowników, ponieważ większość z nich – 65 proc. jest optymistycznie nastawiona do możliwości elastycznego wyboru trybu pracy. Ponadto potrzebę zmian podkreślają także wyniki badania „Workforce view 2020” – aż 62 proc. pracowników zgłasza chęć modyfikacji dotychczasowego trybu pracy. 23 proc. z nich jest za skróceniem tygodnia pracy, ale z większą liczbą dziennych godzin, przy zachowaniu takiego samego wynagrodzenia. Z drugiej strony, 32 proc. opowiada się za wydłużeniem tygodnia pracy przy jednoczesnym podwyższeniu pensji. Ponadto znajdują się również tacy pracownicy, którzy domagają się zmian w systemie wynagrodzeń. Pomimo,  to że obecnie aż 85 proc. z nich dostaję wypłatę raz w miesiącu, nie wszyscy z takiego rozwiązania są zadowoleni. 21 proc. ankietowanych wolałoby pobierać pensję co dwa tygodnie, a 15 proc. – raz w tygodniu.

– Pandemia bardzo zmieniła rynek pracy, w tym miejsce jej wykonywania. Pracownicy, którzy mieli taką możliwość, przenieśli się do trybu home office. Firmy muszą jednak przyspieszać zmiany, aby dostosować się do nowych realiów, nie tylko pod kątem efektywności pracy, ale także samorozwoju i digitalizacji. Jedno jest pewne, zmiany, które nastąpiły, wywołają trwały skutek, a ich konsekwencje zostaną z nami nawet po pokonaniu pandemii. Gwałtowny krok w kierunku sformalizowania pracy zdalnej sugeruje potencjalną trwałość takiego rozwiązania. Ważne jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku i przede wszystkim zwrócenie uwagi na komfort pracowników, również pod kątem zapewnienia narzędzi i przygotowania ich do tego sposobu wykonywania pracy – podsumowuje Anna Barbachowska.

ADP Polska

Tagi:ADPWorkforce View 2020trendywynagrodzeniasystem wypłatczas pracy