ADP

Czy pracodawcy dbają o dobrostan swoich pracowników?

5/01/2022

Firmy zorientowały się, jak ważny jest well-being pracowników i przykładają do niego coraz większą wagę. Z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika, że pracodawcy ponad połowy Polaków (52 proc.) dbają o dobrostan swoich pracowników. Jednak w trakcie pandemii wiele osób – zwłaszcza kobiet – nie odczuwało właściwego wsparcia ze strony przedsiębiorstw, w których pracują.

Małe firmy, duże wsparcie

Izolacja, z którą w trakcie pandemii zmagało się wielu pracowników, wywarła negatywny wpływ na ich samopoczucie. Pracodawcy nie pozostają obojętni na tę sytuacje i starają się dbać o kondycję psychiczną zatrudnionych. Jak wynika z badań ADP, największe wsparcie odczuwają osoby pracujące w najmniejszych przedsiębiorstwach (od 1 do 9 pracowników). Pracownicy małych przedsiębiorstw częściej (49 proc.) niż zatrudnieni w wielkich firmach (47 proc.) uważają, że pracodawca dba o to, by czuli się w pracy szczęśliwi. Natomiast w firmach liczących od 100 do 249 osób, 48 proc. zatrudnionych uważa, że ich well-being jest istotny dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.

Według Instytutu Gallupa w well-beingu trzeba uwzględnić pięć obszarów: purpose – poczucie celu i satysfakcji z pracy, social – dobre relacje i przyjazną atmosferę, financial – zadowolenie z wynagrodzenia, community – świadomość bycia częścią zespołu oraz physical, czyli zdrowie i dobrą kondycję. W małych firmach, dzięki spłaszczonej hierarchii, komunikacja między pracownikiem i pracodawcą jest często szybsza i efektywniejsza. W związku z tym pracodawca na bieżąco zna potrzeby i może na bieżąco reagować na bieżące potrzeby w tym zakresie – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Młodzi doceniają pracodawców

Wsparcie pracodawcy czują przede wszystkim młodzi. Aż 52 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 uważa, że przedsiębiorstwo, w którym pracują, dba o ich komfort psychiczny. W przypadku Milenialsów odsetek ten spada – nieznacznie – do 49 proc. Najsłabiej w zestawieniu wypadają osoby z grupy wiekowej 45-54. Tylko 4 na 10 (41 proc.) pracowników w średnim wieku jest zdania, że pracodawca troszczy się o ich zadowolenie.

– Satysfakcja z podejmowanej przez pracowników pracy jest bardzo istotnym elementem współpracy pomiędzy zatrudnionym a przełożonym. Fakt, że pracodawca stara się zadbać o dobre relacje w zespole oraz o poziom zadowolenia z pracy skutkuje w dużej mierze tym, że pracownik czuje się doceniany oraz ważny. Ponadto, należy pamiętać, że pandemia osłabiła wszystkie relacje społeczne, dlatego pracodawcy oraz działy HR powinny w jeszcze większym stopniu zatroszczyć się o well-being pracowników powracających do biur – dodaje Barbachowska.

Poczucie dobrostanu w pracy a płeć

Pandemia odcisnęła również piętno na pracy zawodowej kobiet. W trakcie lockdownów, będących następstwem COVID-19, na ich barki spadła większość obowiązków domowych i wychowawczych, dlatego bardziej niż mężczyźni potrzebowały one wsparcia ze strony przełożonych. Jak wskazują dane przedstawione w raporcie „People at Work 2021: A Global Workforce View”, panie (23 proc.) częściej niż mężczyźni (20 proc.) przyznają, że pracodawca w trakcie pandemii nie zadbał należycie o ich dobrostan psychiczny. Warto również podkreślić, że wsparcia ze strony przełożonych mającego przełożenie na samopoczucie psychiczne nie odczuwała ponad 1/5 pracujących matek (22 proc.). Wśród ojców odsetek ten jest niższy o 4 pkt. proc.

Kobiety znacznie częściej decydują się na korzystanie z urlopu rodzicielskiego niż mężczyźni, jak również w czasie pandemii, to właśnie one częściej przedkładały rodzinne obowiązki nad rozwój kariery zawodowej. W związku z tym, największym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się pracodawcy, jest zapewnienie wsparcia w zakresie work-life balance. Tak, aby kobiety, szczególnie te z małymi dziećmi, mogły czuć, że pracodawca wspiera ich rozwój oraz rozumie obecne potrzeby. To natomiast pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie i efektywność w miejscu pracy – kończy HR Business Partner w ADP Polska.

 
ADP Polska

Tagi:ADPWFVwell-being