ADP

Co daje szczęście polskim pracownikom?

9/03/2022

W trakcie pandemii pracodawcy zaczęli bardziej kontrolować pracę swoich pracowników – wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. Z kolei przejście na pracę hybrydową podniosło poziom szczęścia zatrudnionych.

Podczas pierwszego lockdownu będącego efektem wybuchu pandemii COVID-19 blisko 8 milionów Polaków pracowało zdalnie.[1] W trakcie jego trwania, 44 proc. uczestników badania „People at Work 2021: A Global Workforce View” przeprowadzonego przez światowego lidera usług kadrowo-płacowych, firmę ADP, zauważyło, że pracodawca zaczął kontrolować ich frekwencję oraz terminowość zadań bardziej skrupulatnie niż przed pandemią. Jak wskazują analizy opracowane przez ekspertów ADP Research Institute, trend wzmożonej kontroli pracowników utrzyma się także w 2022 roku.

– Niepewność, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz chęć posiadania kontroli nad poszczególnymi aspektami życia sprawiły, że pracodawcy z mniejszym zaufaniem podchodzili do pracy zdalnej i częściej niż dotychczas sprawdzali efekty pracy pracowników. W tym trybie funkcjonujemy już jednak od blisko dwóch lat a model pracy zdalnej stał się powszechny. Przed pracodawcami stoi bardzo trudne wyzwanie zapewnienia komfortu pracy całemu rozproszonemu zespołowi. Najważniejsze wydaje się być wypracowanie wspólnych schematów działania, a także otwartość i zrozumienie wzajemnych potrzeb. W 2022 roku kluczowa zatem będzie komunikacja na linii pracownik-pracodawca – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.

Przejście z dnia na dzień na tryb pracy zdalnej wiązało się z powszechnym szokiem, niedowierzaniem, a u niektórych nawet oporem psychicznym. Nagle wszyscy musieliśmy się odnaleźć w naszej domowej rzeczywistości. Chociaż przed pandemią praca zdalna była postrzegana jako benefit, to jednak po okresie zamknięcia w przysłowiowych „czterech ścianach”, zatęskniliśmy za pracą w biurze i bezpośrednim kontaktem ze współpracownikami – mówi psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, dr Sylwia Wysocka-Sollich. – W mojej ocenie nie ma już jednak powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii. Przyzwyczailiśmy się do elastycznych godzin pracy, oszczędności czasu i energii na dojazdy, a także możliwości pracy zgodnej z naszym indywidualnym rytmem dobowym. Pracując zdalnie, a w szczególności hybrydowo znacznie łatwiej jest nam również pogodzić życie rodzinne z zawodowym – dodaje.

Transparentność w komunikacji

Z badania „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika również, że ponad połowa (53 proc.) pracujących Polaków, w trakcie pandemii nie miała problemu z komunikacją ze swoim przełożonym. Taką opinię najczęściej wyrażają pracownicy sektora bankowości i finansów oraz nieruchomości (58 proc.). Z kolei, za najmniej transparentnych w komunikacji uznani zostali przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników (46 proc.).

Praca hybrydowa a szczęście

Jak wynika z ogólnopolskiego badania More Happiness, szczęście polskim pracownikom dała... praca hybrydowa. Najszczęśliwszymi pracownikami są ci, którzy wykonują swoje obowiązki częściowo z biura, a częściowo zdalnie – ich Happiness Index wynosi 73 proc. Tych pracujących wyłącznie z domu – 70 proc. Jeszcze przed pandemią elastyczne godziny lub hybrydowy model pracy były rzadkością. Obecnie taki przywilej jest poniekąd koniecznością, która może zostać z nami na dłużej. Według badania „Rynek pracy: rok z koronawirusem”, aż 4 na 10 Polaków opowiada się za tym, by po wygaśnięciu pandemii pracować w sposób całkowicie zdalny lub hybrydowy. Za pracą z biura opowiada się tylko co dziesiąty ankietowany.[2] Co ciekawe, z badań wynika również, że to mężczyźni są większymi zwolennikami pracy stacjonarnej (55 proc.), w przypadku kobiet jest zupełnie odwrotnie (25 proc.).[3]

– Jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy od początku pandemii stała się praca zdalna. Coraz częściej pracodawcy opowiadają się jednak za tym, by pracownicy – w miarę możliwości – wracali do stacjonarnego trybu pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że łączenie pracy z obowiązkami domowymi stało się dla pewnej grupy osób czymś normalnym i codziennym. Należy spodziewać się tego, że część pracowników niechętnie wróci do biura. Popularnym i dogodnym dla większości może okazać się jednak model hybrydowy, na którym skorzystają zarówno pracownicy, którym brakuje kontaktu ze współpracownikami, jak i pracodawcy, którzy będą mogli monitorować efektywność i postępy w pracy zespołów projektowych – dodaje Barbachowska.

– Na pracy z domu zdecydowanie zyskały osoby, które łatwo rozpraszają się w grupie i mają problem z koncentracją oraz są bardziej podatne na dystraktory. Tacy pracownicy są znacznie efektywniejsi pracując zdalnie w pojedynkę, jednak musimy pamiętać, że nie wszystkie zawody pozwalają na taki model pracy. Niekiedy pracownicy potrzebują jednak narzucenia im pewnych ram pracy, ponieważ łatwiej jest im się wówczas zmobilizować lub też wyłączyć w godzinach poza pracą – mówi psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, mgr Sylwia Wysocka-Sollich.

Sytuacja związana z możliwością pełnienia swoich obowiązków w trybie hybrydowym jest w mojej ocenie tą, która daje pracownikom największe poczucie szczęścia. Nie mają oni już przymusu siedzenia w biurach 5 dni w tygodniu, ale elastycznie dopasowują swój czas pracy do trybu życia. Z jednej strony praca hybrydowa godzi nasze dotychczasowe przyzwyczajenia nabyte podczas pandemii z potrzebą kontaktów ze współpracownikami, wymianą pomysłów lub też budowania atmosfery pracy. Z drugiej strony ten rodzaj pracy nadaje pracownikowi duże poczucie sprawczości – często to on może zdecydować, w które dni pracuje indywidualnie w domu, a kiedy jedzie do biura, aby spędzić czas z współpracownikami i kolegami. Ta sprawczość jest szczególnie ważna w momencie tak dużej niepewności powodowanej przez pandemię COVID-19. Możliwość pracy hybrydowej daje nam także szansę na odpoczynek od rutyny i codzienności, co w zdecydowany sposób wpływa na odczuwane przez pracowników szczęście – podsumowuje ekspertka Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego.

Sygnatariusz

ADP Polska

 

Tagi:ADPpraca hybrydowaszczęściepraca zdalnahome office