ADP

Opóźnione płatności problem polskich pracowników

9/03/2022

Blisko połowa polskich pracowników (48 proc.) przyznaje, że w trakcie pandemii COVID-19 doświadczyło nieterminowych płatności ze strony pracodawców – wynika z raportu “People at Work 2021: A Global Workforce View” firmy ADP. Mimo to aż 6 na 10 ankietowanych Polaków twierdzi, że w czasie jej trwania nie zdarzyło się im otrzymać zaniżonego wynagrodzenia.

Pandemia skomplikowała sytuację polskich firm. Te, aby zapewnić sobie płynność finansową oraz możliwe przetrwanie na rynku, często zwiększają zobowiązania finansowe. Globalna firma ADP, świadcząca usługi kadrowo-płacowe zbadała, jaki wpływ wywarła pandemia na terminowość płatności w przedsiębiorstwach oraz nieprawidłowość w naliczaniu wynagrodzeń.

Różnice pokoleniowe

Zgodnie z danymi ADP, niemal połowa Polaków przyznaje, że zdarza im się otrzymywać wynagrodzenie z opóźnieniem. Najliczniejszą grupą, która utożsamia się z tym stwierdzeniem, są najmłodsi pracownicy (63 proc.) oraz specjaliści z sektora mediowego. W przypadku tej branży odsetek wynosi aż 75 proc. Najniższy wskaźnik odnotowują natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej tysiąca osób. Niespełna 3 na 10 ankietowanych, pracujących w takich firmach przyznaje, że nie otrzymuje wypłaty w wyznaczonym terminie. Poszkodowani w tej kwestii są także pracownicy kontraktowi, wśród których aż 65 proc. twierdzi, że pracodawca ma problem z wypłatą świadczeń w ustalonym przez obie strony terminie.

W trakcie pandemii wiele firm musiało mierzyć się z nieterminowymi płatnościami ze strony swoich kontrahentów, szwankowała płynność finansowa przedsiębiorstw. Szacuje się, że obecnie dług polskich firm wynosi już 11,5 mld zł i wciąż rośnie. Z tego też względu stworzyły się zatory płatnicze, które bezpośrednio dotknęły polskich pracowników – wyjaśnia Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska. – Ponadto z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że blisko 2,7 mln Polaków zarejestrowanych jest jako dłużnicy, a ich dług sięga blisko 60 mld zł.

Należy pamiętać, że do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowa wypłata wynagrodzenia za pracę. W przypadku niedotrzymania terminów osoba zatrudniona ma prawo ubiegać się o odsetki, a dodatkowo w pewnych przypadkach – ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Niezależnie od powyższego taka osoba może zgłosić sprawę bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy – dodaje Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska.

Po terminie, ale prawidłowo

Badanie ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” potwierdza, że polscy pracodawcy mają problem z dotrzymywaniem terminów płatności, jednak aż 6 na 10 zapytanych osób przyznaje, że nie doświadcza z tego tytułu wypłaty zaniżonego wynagrodzenia. Ponadto, 40 proc. Polaków potwierdza, że choć w różnych częstotliwościach, to otrzymuje nadpłatę w swojej pensji. Co ciekawe, ta sytuacja częściej dotyka mężczyzn (47 proc.) niż kobiet (38 proc.).

Sygnatariusz

ADP Polska

Tagi:ADPWFVpayroll