ADP

Pułapki dodatkowych obowiązków

9/03/2022

Praca zdalna, brak bezpośredniego kontaktu z zespołem, odwołane wyjazdy i szkolenia –pandemia nie oszczędziła rynku pracy. Z przeprowadzonego przez ADP raportu „People at Work 2021: A Global Workforce view” wynika jednak, że w przypadku niektórych pracowników ich możliwości wzrosły właśnie podczas lockdownu.

Pandemia dotknęła wielu sektorów gospodarki i doprowadziła do licznych zawirowań na rynku pracy. Pracodawcy musieli szybko reagować na wprowadzane przez władze ograniczenia i dostosowywać tryb pracy do panujących warunków epidemicznych. Firma ADP, lider usług kadrowo-płacowych, w badaniu „People at Work 2021: A Global Workforce view” zbadała, jak pandemia wpłynęła na obowiązki pracowników, a także dostępne dla nich możliwości rozwoju w trakcie pandemii COVID-19.

Podzielone zdania

Po ponad półtora roku pracy w warunkach pandemii, pracownicy przyzwyczaili się już do nowej rzeczywistości. Choć wydawać by się mogło, że w tym okresie możliwości rozwijania kariery i zdolności spadły, połowa uczestników badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce view” stwierdziła, że nie odnotowała w tej kwestii znaczących zmian. Co więcej, niektórzy respondenci uważają, iż w trakcie pandemii ich perspektywy rozwoju są większe niż przed nią. Taką odpowiedź wybrało 26 proc. uczestniczących w badaniu mężczyzn i 17 proc. kobiet.

Przejście na pracę zdalną sprawiło, że rozwój pracowników np. w kwestii obsługi technologii cyfrowych znacznie się polepszył. Zyskali oni nowe doświadczenia, które w przyszłości z pewnością pomogą im w codziennym funkcjonowaniu w swoich organizacjach. Warto zaznaczyć, jednak, że z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce view” wynika, że zaledwie w połowie przypadków przełożeni zadbali o niezbędny dla pracowników sprzęt do pracy. Takie sygnały budzą więc obawy, że pracownicy mogli nie zostać w należyty sposób przeszkoleni czy też z powodu niedostatecznego wyposażenia mogą czuć, że ich rozwój nie uległ progresowi – twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska

Więcej pracy dla mężczyzn

Istnieje jednak duża grupa pracowników, którzy mocno odczuli negatywny wpływ pandemii
– choćby dlatego, że jedno stanowisko zostało zlikwidowane, a obowiązki zostały rozdzielone pomiędzy inne osoby. Co drugi uczestnik badania ADP przyznał, że z powodu zwolnienia kogoś ze stanowiska jego rola w firmie zmieniła się lub przyjął na siebie dodatkowe obowiązki. Nowych zadań w firmie częściej podejmowali się mężczyźni (53 proc.) niż kobiety (46 proc.). Jeśli chodzi o inne państwa europejskie, sytuacja wygląda podobnie – w skali całego kontynentu wskaźnik ten wśród mężczyzn kształtował się na poziomie 48 proc., wśród kobiet wynosił 43 proc.

Częstsze podejmowanie się dodatkowych zadań przez mężczyzn, może wynikać z faktu, że w trakcie pandemii, to właśnie kobiety częściej rezygnowały z zatrudnienia, na rzecz życia prywatnego, w tym opieki nad zdalnie uczącymi się dziećmi. Według badania ADP 44 proc. pracowników przyznaje, że w trakcie pandemii ich pracodawca nie dawał im możliwości dzielenia się swoją pracą czy zadaniami ze współpracownikami. W związku z tym, niektóre osoby nie mogły pozwolić sobie na przyjęcie na siebie dodatkowych zadań, wiedząc, że mogą nie poradzić sobie z już i tak utrudnioną formą pracy – kontynuuje Barbachowska.

Firmy doceniają doświadczonych

Innym efektem pandemii był spadek znaczenia benefitów, takich jak owocowe wtorki czy pakiety sportowe. Pracodawcy zaczęli za to przykładać większą wagę do well-beingu zatrudnionych. Jak wynika z raportu sporządzonego przez ADP, 52 proc. przedsiębiorstw w trakcie pandemii dbało o samopoczucie pracowników. Najwyższy odsetek osób zadowolonych z podejścia pracodawców do kwestii ich dobrostanu odnotowano w grupie wiekowej 55+, której przedstawiciele uważają, że przełożeni zauważają ich wkład w pracę firmy. Mimo to, co drugi uczestnik badania jest zdania, że bardziej odpowiadał mu sposób, w jaki mógł pełnić swoje obowiązki przed pojawieniem się koronawirusa.

 – Pandemia przewartościowała potrzeby pracowników oraz benefity, których oczekują od swoich przełożonych. Warto dodać także, że wsparcie dla zatrudnionych osób, jest obecnie niezwykle ważne. Skumulowany od ponad roku stres znacznie wpływa na samopoczucie, ale także efektywność pracowników. Warto więc zadbać nie tylko o ich docenianie, ale także o ich zdrowie psychiczne, by po zakończeniu pandemii, nie okazało się, że dobrze przeszkolona przez nas osoba, którą darzymy ogromnym uznaniem nie musiała korzystać z pomocy psychologa w związku ze stresem
i problemami, które przeżywała w trakcie pandemii
– kończy Anna Barbachowska.

Sygnatariusz

ADP Polska

Tagi:ADPpandemiapraca zdalna