Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Pokolenie Y – zróżnicowane pod wieloma względami: Ameryki i Europa

Postęp technologiczny wpływa na ewolucję miejsc pracy dużo szybciej niż kiedykolwiek. W związku z tym, znacznie zmienia się także sposób wykonywanej pracy. Dzięki możliwości pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, pracownicy zyskują większą swobodę i autonomię. Technologia umożliwia stały rozwój nowych umiejętności, ale jednocześnie czyni go koniecznym. Globalny charakter rynku pracy rozszerzył zakres poszukiwań idealnych pracowników na cały świat. Ponadto, coraz powszechniejsza staje się praca na zlecenie. Na podstawie wymienionych czynników, a także zmiany kulturowej polegającej na dążeniu pracownika do wykonywania pracy, która ma dla niego znaczenie, kreśli się nowy model środowiska pracy, który zdecydowanie odbiega od tradycyjnego.

 

Milenialsi z regionu Azji i Pacyfiku są siłą napędową zmiany

Wiele osób utrzymuje, że motorem takich transformacji jest pokolenie Y, czyli młodsze osoby dorosłe w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat, które stosunkowo niedawno weszły na rynek pracy. Przedstawiciele tego pokolenia zwykle szybko opanowują nowe technologie, które są także gotowi wykorzystać w celu udoskonalenia metod pracy. Rozumieją wpływ technologii na zacieśnienie współpracy i dążą do większej swobody co do miejsca i czasu wykonywania pracy.

Jednak, czy wiemy jaki faktycznie wpływ ma pokolenie Y na zmiany w środowisku pracy i jak jego przedstawiciele odbierają zmiany, które zachodzą obecnie lub mogą zajść w najbliższej przyszłości?

ADP Research Institute® (ADP RI) przeprowadził badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców i pracowników z czterech głównych regionów: Ameryki Północnej,, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku. W badaniu wzięły udział firmy i pracownicy należący do wszystkich grup wiekowych. Tematem badania były tendencje dotyczące środowiska pracy oraz sposób, w jaki pracownicy je postrzegają. 

Mimo że pokolenie cyfrowe na całym świecie łączą podobne wartości – potrzeba swobody w miejscu pracy i spełnienia podczas wykonywania obowiązków zawodowych – badanie wykazało, że otwartość na zmiany różni się w zależności od regionu. W Ameryce Północnej ewolucja środowiska pracy jest poddawana w wątpliwość przez starsze pokolenia. Choć młodsi pracownicy z tego regionu mają nadzieję na nadejście pewnych zmian, to z ich odpowiedzi wynika, że obawiają się czy firmy będą chciały je wprowadzić. Dla przykładu, zarówno mężczyźni i kobiety z pokolenia Milenialsów, zamieszkujący ten region szczególnie cenią sobie równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i wyrażają nadzieję, że pracodawcy dostosują się do tej potrzeby.

Podobnie, jak w Ameryce Północnej, w Europie również istnieje duża grupa starszych pracowników, którzy są mniej przychylnie nastawieni do zmian w miejscu pracy. W tym regionie stosuje się nowe podejście do edukacji, która już na wczesnym etapie ma przygotować uczniów do pracy z wykorzystaniem technologii. W konsekwencji, pokolenie Y może osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną na rynku pracy, gdyż jego przedstawiciele dysponują umiejętnościami, do których starsi pracownicy mają ograniczony dostęp. Europejscy pracownicy korzystają z poziomu swobody, do którego reszta świata dopiero dąży. Dlatego też, przemiany w tym zakresie mogą nie być tutaj tak wyraźne, jak w innych regionach.

Respondenci z Ameryki Północnej, jak i w wielu przypadkach negatywnie odnieśli się do zmian obejmujących np. pracowników na szczeblu globalnym lub automatyzację powtarzalnych zadań.

Przedstawiciele pokolenia Y z Ameryki Łacińskiej z przyjemnością przyswajają nowe technologie. Wyniki badania dowodzą, że – w porównaniu z innymi regionami – młodzi ludzie z tej części świata znacznie chętniej korzystają z mediów społecznościowych w ramach współpracy zawodowej. Ponadto, pokolenie Y bardzo entuzjastycznie reaguje na fakt, że coraz więcej firm w regionie korzysta z technologii, aby ocenić i wpłynąć na samopoczucie pracowników.

 

Przedstawiciele pokolenia Y z regionu Azji i Pacyfiku przodują w zmianach w środowisku pracy, znacznie się tym wyróżniając na tle reszty świata. Liczna populacja młodych pracowników i dynamiczny wzrost ekonomiczny wymogły konieczność dostosowania się do zmian w miejscu pracy. Niegdyś, region ten charakteryzował się wyjątkową lojalnością wobec jednej firmy oraz wieloletnią pracą po godzinach. Dziś - pracownicy potrzebują większej swobody wyboru, mobilności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Młodsi pracownicy robią wszystko, aby zyskać swobodę i mobilność, której potrzebują, a personel w tym regionie jest z reguły pozytywnie nastawiony do zachodzących zmian.

Wraz z ciągłym rozwojem technologicznym, szybko zmieniającą się gospodarką i wzmożonym poszukiwaniem swobody i sensu wykonywanego zajęcia, środowisko pracy ewoluuje. Pokolenie Y znacznie bardziej niż jakiekolwiek poprzednie nade wszystko ceni sobie swobodę i autonomię w pracy, znalezienie zadań zorientowanych na cel oraz osiągniecie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jako, że to pokolenie zaczyna się starzeć, bardzo prawdopodobne, że model środowiska pracy przyszłości będzie wyglądał zdecydowanie inaczej niż istniejący obecnie.   Szerszy kontekst:
Artykuł: Jak miejsce, w którym żyjemy wpływa na nasz sposób pracy?
Infografika: Nasze nowe metody pracy
O badaniu: celem zrozumienia,, ADP Research Institute przeprowadził unikalne badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców i pracowników z czterech głównych regionów: Ameryki Północnej,, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku. Badanie jest źródłem informacji umożliwiającym poznanie nie tylko najpopularniejszych tendencji dotyczących środowiska pracy, ale także potrzeb pracowników. Dzięki temu podejściu,, wykraczającą poza obserwację rozwijających się współcześnie trendów, a także możliwość przewidywania i zaspokajania potrzeb nowej globalnej kadry pracowniczej.    
Formularz kontaktowy

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.