Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Nowa droga: rozwiązania w chmurze wspierają priorytety firmy

Komunikacja cyfrowa i media społecznościowe doprowadziły do powstania bazy wiedzy i umożliwiły globalną współpracę w biznesie. Jak firmy mogą wykorzystać globalną pulę talentów jednocześnie utrzymując,, swoje strategie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, a z drugiej strony poprawiając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Pierwszym krokiem ku skutecznej globalnej strategii w zakresie zasobów ludzkich jest rzeczywiste wdrożenie talentu do infrastruktury firmy, co pozwala czerpać korzyści z różnorodności zespołu, globalnego partnerstwa oraz z rozproszonych geograficznie zespołów projektowych. Aby efektywnie oferować narzędzia i usługi kadrowe pracownikom na całym świecie, kierownicy działów kadr korzystają ze zintegrowanych platform HCM. Zbudowanie zintegrowanego globalno-lokalnego modelu Zasobów Ludzkich pomoże firmom:    

  • Nabrać elastyczności i przyspieszyć globalny rozwój jednocześnie optymalizując zarządzanie kapitałem ludzkim na wszystkich rynkach
  • Zmniejszyć liczbę pracowników administracji personalnej i płacowej
  • Porównać struktury wynagradzania i doradzić, jaki ma być rozkład zasobów
  • Ułatwić proces harmonizacji zagadnień personalnych
  • Zwiększyć zaangażowanie pracowników na szczeblu międzynarodowym
 

  Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem, by dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z zaawansowanej technologii cyfrowej i zapewnić sprawną i bezpieczną transformację struktury HR jednocześnie usprawni Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, poprawiając doświadczenie i zaangażowanie jej użytkowników. 

Pobierz pełny Raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.