Rozwiązania HR oparte na chmurze

Drugi artykuł z tej serii przybliża temat rozwiązań w chmurze oraz sposobu, w jaki mogą one pomóc zespołom HR w poprawie wyników przedsiębiorstwa.

Dlaczego zespoły HR są pod stałą presją i nie funkcjonują efektywnie?

Obecnie od kierowników ds. HR oczekuje się rzeczy wręcz niemożliwych. Prezesom firmDyrektorom zarządzającym zależy, aby działy HR realizowały główne cele strategiczne firmy, takie jak zatrudnianie i angażowanie najlepszych pracowników lub budowanie silnej kadry kierowniczej w celu zachowania ciągłości biznesowej. Kierownicy ds. HR mają jednak za zadanie również poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa przez świadczenie wydajnych i opłacalnych usług – zapewniając przy tym zachowanie zgodności wszystkich procesów kadrowych z przepisami prawa. Realizacja tych dwóch wyzwań dla większości zespołów HR oznacza ciągłą walkę. Nie dysponują one właściwym personelem, procesami, ani rozwiązaniami technologicznymi z zakresu HR. .paragraph_block img {width: 200px;}

Czy Twój dział HR jest niewykwalifikowany i niechętnie podchodzi do technologii?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań ADP (ang. ADP Research Institute), 58% działów HR ma zbyt mało personelu1. To samo badanie wykazało, że zespoły HR przeciętnie poświęcają tylko 24% czasu dziennie na działania strategiczne przynoszące firmie wartość dodaną. Resztę czasu zajmują im czynności takie, jak administracja świadczeń lub przenoszenie danych pracowników z jednego systemu do drugiego. Procesy HR stanowią kolejne wyzwanie. Często tworzone fragmentarycznie przez różne działy tego samego przedsiębiorstwa, charakteryzują się zmiennym poziomem jakości i przyczyniają się do niepotrzebnego dublowania obowiązków. Rozwiązania technologiczne stosowane przez zespoły HR niejednokrotnie tylko pogarszają sprawę. Badanie przeprowadzone przez Deloitte Consulting2 wykazało, że 53% ankietowanych firm korzysta z systemów, które liczą co najmniej 7 lat – w większych przedsiębiorstwach liczba ta wzrasta nawet do 63%. Wiele z tych przestarzałych systemów zostało stworzonych wewnętrznie, generując duże koszty związane z ichm oraz powodując trudności w integracji z innymi systemami.

Zmiana sposobu myślenia na temat rozwiązań HR

Dążąc do przezwyciężenia tych problemów, wiele firm próbowało przekształcić swoje działy HR w ciągu ostatnich 20 lat. Ciągłe niezadowolenie z pracy HR wskazuje jednak, że wiele z programów transformacji nie spełniło oczekiwań. Badanie przeprowadzone w 2010 roku przez Instytut ds. Wartości Biznesowej IBM (ang. IBM Institute for Business Value) wykazało, że zaledwie 5% dyrektorów wierzy w skuteczność działów HR swoich organizacji. Za jeden z najważniejszych aspektów tego problemu uznano niewłaściwe wsparcie HR. Zrównoważona transformacja HR, jak przyznał sam Ulrich[3], musi skupiać się na tworzeniu wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Zwykła restrukturyzacja lub zmiana rozwiązań technologicznych w działach HR nie wystarczy. Transformacja HR musi obejmować ludzi, którzy powinni zacząć działać jak partnerzy biznesowi, procesy, które należy usprawnić i ustandaryzować, oraz technologię, co w dużej mierze sprowadza się do rozwiązań HR opartych na chmurze.

Chmura zmienia zasady gry również dla dyrektorów ds. HR

Chmura obliczeniowa, zdefiniowana jako jakiekolwiek rozwiązanie IT dostarczane w sieci na życzenie klienta stanowi istny punkt zwrotny w grze. Została ona nazwana jedną z 12 potencjalnie przełomowych technologii pod względem ekonomicznym przez Światowy Instytut McKinsey (ang. McKinsey Global Institute) w raporcie4, który podkreśla potencjał rozwiązań w chmurze w kwestii „zwiększenia opłacalności oraz elastycznościprocesów IT w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych”. Rozwiązania oparte na chmurze stały się głównymi siłami napędowymi dla programów transformacji HR, umożliwiając działom kadr natychmiastowe reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz świadczenie usług w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Jak stwierdził w swoim ostatnim artykule Charles Hamilton Ferguson, starszy menedżer ds. kadry kierowniczej w ADP: „Dostawcy rozwiązań w chmurze pozwalają przedsiębiorstwom różnych rozmiarów na dotrzymywanie obietnic dotyczących innowacji, skalowalności, łatwości korzystania, niższych kosztów oraz, co najważniejsze, możliwości wyboru.” Organizacje, które osiągnęły te cele, zdecydowały się nie tylko na technologii opartej na chmurze. Zmieniły one również sposób myślenia na temat działu HR oraz plan jego działania.

Dowiedz się z badania ADP nt. całkowitego kosztu posiadania (TCO) co oznacza on dla średnich przedsiębiorstw

W 2014 roku instytut badawczy ADP® (ADPRI) zlecił przeprowadzenie badania świadomości całkowitego kosztu posiadania ( TCO) wśród firm średniej wielkości (zatrudniających 50-999 pracowników). Badania te wykazały fałszywe poczucie zaufania co do własnej wiedzy nt. zarządzania kapitałem ludzkim, jego kosztów oraz wydajności własnej zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie zawiera również analizę pokazującą w jakim stopniu średnie firmy rozumieją i zarządzają całkowitym kosztem zrządzania kapitałem ludzkim ( TCO). * Badania diagnostyczne dotyczą tylko firm zatrudniających 50-999 pracowników .customized_content_box { line-height: 1.5; margin-bottom: -41px;}.media-object {margin-bottom: 25px !important;}

Nowoczesne technologie z zakresu HR oraz ich wpływ na wyniki finansowe

Korzystanie z najnowszych technologii HR może mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzone niedawno przez CedarCrestone5 wykazało, że firmy, które stosują technologie z zakresu zarządzania talentami, analiz biznesowych oraz mediów społecznościowych w stopniu ponadprzeciętnym, generują wyższy dochód oraz zysk przypadający na pracownika odpowiednio o 16% i 35% niż firmy, które nie korzystają z tych rozwiązań w tak wysokim stopniu. Całkowity koszt utrzymania (ang. total cost of ownership, TCO) takich rozwiązań technologicznych z zakresu HR jest jednak bardzo duży. Obejmuje on nie tylko koszt zakupu czy instalacji nowych systemów, lecz również ukryte koszty związane z użytkowaniem, konserwacją oraz aktualizowaniem tych systemów. Dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze koszty te mogą być wyeliminowane lub zmniejszone,, gdy ich potrzebują. Zespół HR, który potrzebuje np. dodatkowej pamięci, może uzyskać dostęp do zasobów dostawcy w chmurze i uniknąć wszelkich kosztów za zakup. Rozwiązania takie mogą być szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich firm, które nie mają środków na nabywanie najnowszych systemów IT oraz ich stałe aktualizowanie.

Formularz kontaktowy

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.